Arto Mikkonen jatkaa Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtajana

Piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 31.3.2021 Haminassa Wanhan Veteraanin tiloissa Reijo Pajuojan toimiessa puheenjohtajana. Kokous oli poikkeuksellinen aikaisemmin pidettyihin vuosikokouksiin verrattuna, kokouksessa oli vain äänivaltaa käyttävät yhdistysten edustajat, johtuen koronarajoituksista. Yhdistysten edustajilla oli mahdollisuus tutustua kokousaineistoon ennakkoon ja antaa mahdolliset palautteet.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilit vuoden 2020 osalta. Tilintarkastajien lausuntoon nojautuen tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2020 myönnettiin piirihallitukselle ja toiminnanjohtajalle. Vuoden tulos oli alijäämäinen – 3.568,69 euroa.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Talousarvio on alijäämäinen – 11.350,00 euroa. Perinnetyön suunnittelu on vuoden yksi tärkeimmistä tehtävistä varsinaisen veteraanityön rinnalla. Kymenlaaksoon päätettiin perustaa kaksi perinneyhdistystä, toinen Etelä-Kymenlaaksoon ja toinen Pohjois-Kymenlaaksoon. Pohjoinen yhdistys perustetaan heti kun koronarajoitukset antavat siihen mahdollisuuden. Eteläinen yhdistys vuoden 2021 lopulla tai vuoden 2020 alkupuolella.

Piirikokouksen osanottajat: Eturivi vasemmalta Reijo Pajuoja Kouvola, Pentti Kivi Kouvola, Matti Sahala Hamina.
Toinen rivi Matti Niittymaa Iitti, Pirjo Horto Kotka ja Juhani Jääskeläinen Miehikkälä
Taka rivi Aila Sahala Hamina ja Seppo Raanti Karhula-Kymi

Arto Mikkonen valittiin yksimielisesti jatkamaan piirin puheenjohtajana. Arto on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2010 lähtien. Hallituksen jäseninä jatkavat vuosina 2021–2022 erovuoroiset jäsenet Kai Holmberg [varalla Pirjo Horto] Kotkasta, Vesa Kangasmäki [Matti Sahala] Haminasta, Timo Heikkilä [Matti Rantala] Iitistä, Raimo Kinnunen [Antti Laherto] Kouvolasta, Arja Hinkkanen [Jaakko Nuppola] Kouvolasta ja Helena Teljamo [Tuula Käkelä Iitti] Kouvolasta. Vuoden 2021 toimivat hallituksen jäseninä Hannu Valjus [Kari Tiusanen] Karhula-Kymi, Reino Pietikäinen [Pertti Riihelä] Miehikkälä, Matti Leikkonen [Hannu Koski] Virolahden kerho, Eila Kohopää [Juha Pesonen] Kouvola, Hannu Tähtinen [Kyösti Kakkonen] Kotka, Pyhtään-Ruotsinpyhtään kerho ja Maija Leena Järviö [Satu Vallema Karhula-Kymi] Hamina. Tilintarkastajiksi valittiin KPMG:n edustajat Teija Sutinen KHT ja Saija Laurila HT, varalla KPMG:n nimeämät henkilöt.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021 Kai Holmbergin Kotkasta. Lisäksi valittiin edustajat eri toimikuntiin ja edustustehtäviin.

Teksti ja kuvat: Toivo Hartikainen

Kuulumisia Miehikkälän Sotaveteraanien vuosikokouksesta

Miehikkälän Sotaveteraanit ry piti vuosikokouksensa 3. päivänä maaliskuuta. Yhdistyksellä alkoi järjestyksessään 54. toimintavuosi.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikousasiat, muun muassa toimintakertomus vuodelta 2020. Koko toimintavuotta leimasi maailmanlaajuinen koronaviruspandemia. Monia vuosittaisia tapahtumia ei voitu järjestää lainkaan. Kansallista Veteraanipäivää, Kaatuneiden muistopäivää ja Itsenäisyyspäivää vietettiin seppeleenlaskuilla sankarihaudoilla hiljaisesti, ilman yleisöä. Tavoitteena olleita veteraanien tervehdyskäyntejä voitiin toteuttaa vain rajoitetusti. Toisaalta kesä toi helpotusta kokoontumisrajoituksiin ja seurakunnan kanssa elokuussa järjestetty perinnekenttähartaus keräsi ennätysmäärän yleisöä.

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2021 yhdistyksen puheenjohtajaksi Reino Pietikäisen. Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia, sillä erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen. Yhdistyksen hallinto ja käytännön työ on ollut jo muutamia vuosia täysin kannatusjäsenten vastuulla.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet (suluissa) vuonna 2021 ovat Hannele Jääskeläinen (Armi Oinonen), Juhani Jääskeläinen (Raimo Takala), Seija Koskimies (Esko Takala), Seppo Kimmo (Heikki Kallio), Terttu Ravi (Lasse Kivelä), Martti Käyhty (Heimo Takajärvelä), Pertti Riihelä (Virpi Pietikäinen) ja Ari Vainio (Seppo Pekkola). Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Armi Oinonen.

Vuoden 2020 lopussa yhdistyksessä oli 109 jäsentä. Heistä rintamatunnuksen omaavia veteraaneja oli 8, leskiä 17 sekä kannattavia jäseniä 84 henkilöä. Yhdistys jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhdistyksenä. Lähivuosien aikana tilanne on muuttumassa. Perinneaikaan siirtymistä valmistellaan Kymenlaaksossakin kovaa vauhtia. Maakuntaan kaavaillaan kahta perinneyhdistystä, joista Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistyksen yhtenä alaosastona Miehikkälä toimisi.

Ennen vuosikokouksen alkua luovutettiin Miehikkälän kappeliseurakunnan kappalaiselle Matti Astolalle Sotaveteraaniliiton myöntämä Sotaveteraaniliiton ansiomitali.

Sotaveteraaniliiton ansiomitalin luovutti Matti Astolalle (keskellä) yhdistyksen vuosikokouksessa Kymenlaakson sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto Mikkonen (oikealla) ja Miehikkälän Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Reino Pietikäinen. Kuva: Armi Oinonen.

Sotaveteraaniliiton ansiomitali voidaan myöntää sotaveteraanityön päämäärien hyväksi kauan ja ansiokkaasti tai muutoin merkittävästi toimineelle henkilölle. Matti Astola on toiminut aktiivisesti sotaveteraanien tilaisuuksissa niin virkatehtävissä kuin vapaa-aikana. Kunnan luottamustehtävissä Astola on ollut monin tavoin vaikuttamassa veteraanisukupolven hyvinvointiin. Tehtävissään Matti Astola osoittanut olevansa maanpuolustushenkinen, suuresti veteraanisukupolven uhrauksia ja toimintaa kunnioittava ja arvostava henkilö.

ARMI OINONEN

Talvisodan päättymistä muistettiin Miehikkälässä

Sankaripaadelle laskettiin seppeleet ja sytytettiin 13 + 3 kynttilää. Kunniavartiossa reserviläisjärjestöjen edustajat, vas. Hannu Lavonen ja Jorma Kajanus. Kuva. Armi Oinonen.

Talvisodan päättymistä 81 vuotta sitten muistettiin Miehikkälässä 13.3. sankarihaudoilla. Korona-ajan tapaan tilaisuus järjestettiin ilman yleisöä.

Kunnia- ja lippuvartion läsnä ollessa sankaripaadelle seppeleensä laskivat Miehikkälän kunta ja Miehikkälän kappeliseurakunta, Miehikkälän veteraaniyhdistykset, sekä Kaakkois-Suomen Rajavartiosto. Talvisodassa kaatuneiden muistoa kunnioitettiin sytyttämällä 13 + 3 kynttilää.

– Seppeleet ja kynttilät kertovat kaikille suuresta kiitollisuudestamme ja arvostuksestamme. Sankarivainajia ei ole unohdettu, vaikka muistojuhlaa ei tänä vuonna voitukaan viettää perinteiseen tapaan, Miehikkälän kappeliseurakunnan kappalainen Matti Astola mainitsi tervehdyksessään.

– Suurta kiitollisuutta tunnemme myös sotiemme veteraaneja, lottia ja kotirintamalla työskennelleitä kohtaan. He turvasivat maamme vapauden silloin, kun se oli uhattuna.

Tilaisuus päättyi isänmaan virteen 577 ’Sun kätes, Herra, voimakkaan, suo olla turva Suomenmaan’.

Talvisodassa kaatui viitisenkymmentä miehikkäläläistä.

Matti Astola piti puheen harvalukuiselle tapahtumaan osallistuneelle joukolle. Kuva: Armi Oinonen.

ARMI OINONEN

Arto Mikkonen jatkaa piirin puheenjohtajana vuonna 2020

Arto Mikkonen jatkaa piirin puheenjohtajana vuonna 2020

Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin vuosikokous pidettiin Haminassa Wanhan Veteraanin perinnetilassa 6.3.2020. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus, vahvistettiin tilikertomus ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Toiminta jatkuu entiseen tapaan veteraanien, puolisoiden ja leskien tukitoimia palvellen. Tapahtumat noudattavat pitkälle aikaisempia vuosia noudattaen. Tärkeimpiä tapahtumia ovat sotiemme veteraanien kirkkopäivät Kouvolassa, Haminassa, Kotkassa ja Karhulassa. Paikalliset yhdistykset ja kerhot järjestävät myös hengellisiä tilaisuuksia. Hengellinen perheilta järjestetään Elimäellä yhdessä reserviläispiirien kanssa yhdessä.

Vuoden kohokohta on jälleen kerran Kymenlaakson Opistolla järjestettävä virkistyspäivä 14.8.2020. Virkistyspäivän ohjelmaan kuuluu mm Pohjois-Kymen Sotilaspoikakuoron konsertti sekä erilaisia kilpailuja ja ruokailu.

Puolustusvoimat antaa edellisvuosien tapaan tukea järjestämällä rosvopaistitilaisuuden 14.8.2020 Vekaranjärvellä sekä joululounaat Haminassa ja Utissa. Tapahtumien järjestelyihin ja veteraanikeräyksiin saadaan toimitsija tukea.

Piirin puheenjohtajaksi valittiin Arto Mikkonen Kouvolasta. Hänellä alkoi 11. vuosi piirin puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi hallituksen kokouksessa valittiin Kai Holmberg Kotkasta. Muut hallituksen jäsenet ovat nyt kokouksessa vuosille 2020 – 2021 valitut Hannu Valjus [vara Kari Tiusanen] Karhula-Kymi, Reino Pietikäinen [Pertti Riihelä] Miehikkälä, Matti Leikkonen [Hannu Koski] Hamina-Vehkalahti/Virolahden kerho, Eila Kohopää [Juha Pesonen] Kouvola, Hannu Tähtinen [Kyösti Kakkonen] Kotka/Pyhtää-Ruotsinpyhtään kerho ja Maija-Leena Järviö [Satu Vallema Karhula-Kymi] Hamina-Vehkalahti. Jatkavat vuoden 2020 Vesa Kangasmäki [varalla Matti Sahala] Hamina, Timo Heikkilä [Matti Rantala] Iitti, Kai Holmberg [Jaakko Leppänen ] Kotka, Raimo Kinnunen [Antti Laherto] Kouvola, Arja Hinkkanen [Jaakko Nuppola] Kouvola. Edesmenneen Eila Forsströmin tilalle vuodeksi 2020 valittiin Helena Teljamo [Tuula Käkelä Iitti] Kouvola. Tilintarkastuksen suorittavat KPMG:n KHT Teija Sutinen ja Saija Laurila.

Puheenjohtaja Arto Mikkonen ja toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen valmistautuvat kokouksen alkuun.
Piirihallitus kuvassa istumassa vasemmalta varajäsen Jaakko Leppänen, Raimo Kinnunen, Maija-Leena Järviö, Hannu Valjus, Hannu Tähtinen ja Eila Kohopää. Takana vasemmalta Vesa Kangasmäki, piirin toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen, Timo Heikkilä, Juha Pesonen, Helena Teljamo, Arja Hinkkanen, Arto Mikkonen, Matti Leikkonen, Eero Mattila ja Reino Pietikäinen.
Piirin tj Toivo Hartikaisen vas. ja pj Arto Mikkosen välissä huomionosoituksen saaneet: Kari Tiusanen ansioristi, Erkki Kapiainen ja Sirkka Kakko kultainen ansioristi ja Kim Jokela liiton ansiomitali.
Jaakko Leppäselle luovutettiin Raimo Kinnusen lahjoittamat palkeet pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta työstä veteraanien hyväksi. Vas. Jaakko Leppänen, piirin tj Toivo Hartikainen ja pj Arto Mikkonen.

Piirin sosiaalineuvojana jatkaa Eila Kohopää, hengellisen toimikunnan puheenjohtajana Juha Pesonen ja jäseninä yhdistysten hengellisestä työstä vastaavat sekä perinnetyön vastaavana Eero Mattila. Asuntojen korjausneuvontaa saa rakennusmestari Pekka Hulkkoselta.

Kokouksessa piirin perinnevastaava Eero Mattila esitteli perinnetyön valmistelutoimia.

Teksti Toivo Hartikainen

Kuvat Matti Sahala

Miehikkälän sotaveteraanien vuosikokous

Miehikkälän sotaveteraaneilla vuosikokous

Miehikkälän Sotaveteraanit ry kokoontui 5. päivänä helmikuuta vuosikokoukseensa. Yhdistyksellä alkoi 53. toimintavuosi.

Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen kertoi kokousväelle Sotaveteraaniliiton ja Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin kuulumisia. Viime vuoden erittäin merkittävänä saavutuksena Hartikainen mainitsi 1.11.2019 voimaan tulleen rintamaveteraanien kotiin tuotavista palveluista annetun lain muutoksen. Se takaa vihdoin kaikille rintamaveteraaneille kaikki heidän tarvitsemansa kotona asumista tulevat palvelut maksutta.

– Vielä on kuitenkin tehtävää. Rintamalisää on tavoitteena saada korotettua. Myös veteraanien puolisoiden ja leskien asema vaatii veteraaniliitoilta tulevaisuudessa edunvalvontaa. Sotaveteraanipiireillä ja -yhdistyksillä on puolisoille ja leskille avustuksia, mutta ne ovat riittämättömiä, Hartikainen toteaa.

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2020 yhdistyksen puheenjohtajaksi Reino Pietikäisen. Pietikäisellä alkoi yhdistyksen johdossa jo 15. vuosi. Hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa). Hallituksen muodostavat vuonna 2020 seuraavat henkilöt: Hannele Jääskeläinen (Armi Oinonen), Juhani Jääskeläinen (Raimo Takala), Seija Koskimies (Esko Takala), Seppo Kimmo (Heikki Rongas), Terttu Ravi (Lasse Kivelä), Martti Käyhty (Heimo Takajärvelä), Pertti Riihelä (Virpi Pietikäinen) ja Ari Vainio (Seppo Pekkola). Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Armi Oinonen.

Miehikkälän Sotaveteraanit ry:n hallitus vuonna 2020: Takarivissä vas. Juhani Jääskeläinen, Ari Vainio, Heimo Takajärvelä (varajäsen), Pertti Riihelä ja Seija Koskimies. Istumassa vas. Hannele Jääskeläinen, puheenjohtaja Reino Pietikäinen ja Terttu Ravi. Kuvasta puuttuvat Seppo Kimmo ja Martti Käyhty. Kuva: Armi Oinonen

Vuoden 2019 lopussa yhdistyksessä oli 112 jäsentä. Heistä rintamatunnuksen omaavia veteraaneja oli 9, leskiä 22 sekä kannattavia jäseniä 81 henkilöä. Yhdistys jatkaa toimintaansa edelleen itsenäisenä yhdistyksenä, joita Kymenlaaksossa on Miehikkälän lisäksi vielä viisi.

ARMI OINONEN

Piirin tapahtumakalenteri 2020

Tammikuu 2020:                                                               

16.01.2020, Piirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivä. Liitto/Vantaa

17.01.2020, Toimintalomakkeet piiriin. Yhdistykset

30.01.2020 klo 10.00, Piirin työvaliokunnan [TVK] kokous. Keltakangas, ABC-asema

 

Helmikuu 2020:

05.02.2020 klo 10.00, Miehikkälän Sotaveteraanit ry vuosikokous. Hartikainen

05.02.2020 klo 13.00, Virolahden Sotaveteraanikerhon tilaisuus. Hartikainen

06.02.2020 klo 09.00, Piirihallituksen kokous. Keltakangas, ABC-asema

12.02.2020 klo 10.00, Karhulan – Kymin Sotaveteraanit ry vuosikokous, srk-keskus. Mikkonen

12.02.2020 klo 15.00, Haminan – Vehkalahden Sotaveteraanit ry vuosikokous, vetkoti. Hartikainen

13.02.2020 klo 09.00, Veteraanikeräys, piiripäälliköiden neuvottelutilaisuus. Helsinki/Pääesikunta

14.02.2020, Karjalan prikaatin valatilaisuus. Vekaranjärvi

14.02.2020 klo 13.00, Iitin Sotaveteraanit ry vuosikokous, seurakuntakeskus Kausala. Mikkonen

.02.2020 ?, Sosiaalineuvojien neuvottelupäivä. Liitto/Helsinki

.02.2020 ?, Veteraaniasiain koulutustilaisuus Kymenlaakso/Etelä Karjala. Avoin

20.02.2020 ilta, Aluetoimiston konsertti. Kouvola/Kuusankoski

26.02.2020 klo 14.00, Kotkan Sotaveteraanit ry vuosikokous, srk-keskus. Hartikainen

 

Maaliskuu 2020:

5.03.2020 klo 15.00, Kouvolan Sotaveteraanit ry kevätkokous, Tuulensuoja. Mikkonen/Hartikainen

06.03.2020 klo 10.00, Piirin vuosikokous, kahvit klo 09.30, kokous klo 10.00. Wanha Veteraani Hamina

06.03.2020 n. klo 12, Piirihallituksen kokous. Wanha Veteraani Hamina

07.03.2020, 54. Sotaveteraaniviikon avaustilaisuus. Liitto

11.03.2020, Etelä-Suomen Perinnetyötoimikunnan kokous. Wanha Veteraani Hamina

13.03.2020, Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet paikkakunnittain

15.03.2020, 52. Sotaveteraaniviikon päätöstilaisuus. Liitto

 

Huhtikuu 2020:

01.04.2020, RUK:n vuosipäivä. Hamina

02.04.2020 klo 17.30, Veteraanikeräys Kouvola [80 kerääjää]. Karjalan prikaati

06.04.2020 klo 09.00, Piirin hengellisen toimikunnan kokous. Hamina

06.04.2020 klo 18.00, Res – SV hengellisen toimikunnan kokous RU-piiritoimisto. RU-piiri

07.04.2020 klo 17.30, Inkeroinen [yhteensä 50 kerääjää]. Karjalan prikaati

07.04.2020 klo 17.30, Veteraanikeräys Kouvola [80 kerääjää]. Karjalan Prikaati

Kurssin alkaessa, Veteraanikeräys Haminassa. RUK

23. – 24.04.2020, Sotaveteraaniliiton hengellisen työn virikepäivät. Turku

27.04.2020, Kansallinen veteraanipäivä. Juhlat paikkakunnittain. Pääjuhla Tampereella

30.04.2020 klo 10.00, Piirin työvaliokunnan, [TVK] kokous. Keltakangas, ABC-asema

 

Toukokuu 2020:

07.05.2020, Liiton valtuuston kokous. Liitto

08.05.2020, Karjalan prikaatin vuosipäivä. Karjalan prikaati

11.05.2020 klo 12.00 ?, Kymsoten ja yhdistysten välinen neuvottelu. Paikka avoin

13.05.2020 klo 10.00, Piirihallituksen kokous. Keltakangas, ABC-asema

15.05.2020 klo 10.00, Sotiemme veteraanien kirkkopäivä. Kouvolan keskuskirkko

17.05.2020, Kaatuneiden muistopäivän tilaisuudet. Yhdistyksittäin/Seurakunnat

 

Kesäkuu 2020:

01. – 02.2020, Sotaveteraaniliiton liittokokous. Liitto/Helsinki

09.06.2020 klo 17.30, Hengellinen perheilta. Elimäki srk-keskus

12.06.2020, PV:n kesäkiertue. Kouvola Kasarminmäki

26.06. – 28.06.2020, Salpavaellus. Miehikkälä ja Virolahti

 

Heinäkuu 2020:

Yhdistysten omat retket, yhdistykset ilmoittavat

 

Elokuu 2020:

3. – 08.08.2020, Hamina Tattoo tapahtuma. Hamina

3. – 13.08.2020, Veteraanikeräys piiripäälliköiden neuvottelutilaisuus Oulussa. Veteraanivastuu

14.08.2020 klo 09.00, Piirin virkistyspäivä. Kouvola/Kymenlaakson Opisto

20.08.2020 klo 17.30, Veteraanikeräys Kouvola [80 miestä]. Karjalan prikaati

27.08.2020 klo 10.00, Piirin työvaliokunnan kokous [TVK]. ABC-asema Keltakangas

27.08.2020 klo 17.30, Veteraanikeräys Kouvola [80 miestä]. Karjalan prikaati

 

Syyskuu 2020:

9. – 10.09.2020 ?, Piirien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien sekä sosiaalineuvojien neuvottelupäivät. Liitto / Gustavelund

14.09.2020 klo 18.00, Res – SV hengellisen toimikunnan kokous.  ABC-Keltakangas

20.09.2020, Rauhankävely. Kotka/Kouvola?

 

Lokakuu 2020:

01.10.2020 klo 18.00, Sota-ajan laulujen lauluilta. Kuusankoski srk

02.10.2020 klo 09.00, Piirin neuvottelupäivä Puhjonranta. Kouvola/Puhjonranta

18.10.2020, Sotien veteraanien ja muiden yhteistyökumppaneiden kirkkopäivä. Kotkan kirkko

29.10.2020, Sotaveteraaniliiton valtuuston kokous. Helsinki

xx.10. – xx.11.2020, RUK:n veteraanikeräys Haminassa kurssin alkaessa. RUK

 

Marraskuu 2020:             

01.11.2020, Sotiemme veteraanien kirkkopäivä. Hamina

09.11.2020 klo 09.00, Piirin hengellisen toimikunnan kokous. Karhula

12.11.2020 klo 10.00, Piirin työvaliokunnan [TVK] kokous.Keltakangas, ABC-asema

12.11.2020 klo 15.00, Kouvolan Sotaveteraanien syyskokous. Mikkonen/Hartikainen

22.11.2020, Karhulan-Kymin sotien veteraanien kirkkopäivä. Kymin kirkko

30.11.2020 ilta, Talvisodan alkamisen muistotilaisuus Maria – Sali, Kouvola srk. Kouvola

Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet paikkakunnittain.

 

Joulukuu 2020:

03.12.2020 klo 10.00, Piirihallituksen kokous. Paikka avoin

06.12.2020, Itsenäisyyspäivän tilaisuudet. Paikkakunnittain

.12.2020 ?, Veteraanien joululounas Haminassa. RUK/Hamina

11.12.2020, Veteraanien joululounas Kouvolassa. KARPR/Utti

 

Huom! Veteraanilounaitten ja keräysten osalta saattaa tulla muutoksia.

Tapahtumakalenteri Word-tiedostona: Kalenteri 2020