Arto Mikkonen jatkaa Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtajana

Piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 31.3.2021 Haminassa Wanhan Veteraanin tiloissa Reijo Pajuojan toimiessa puheenjohtajana. Kokous oli poikkeuksellinen aikaisemmin pidettyihin vuosikokouksiin verrattuna, kokouksessa oli vain äänivaltaa käyttävät yhdistysten edustajat, johtuen koronarajoituksista. Yhdistysten edustajilla oli mahdollisuus tutustua kokousaineistoon ennakkoon ja antaa mahdolliset palautteet.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilit vuoden 2020 osalta. Tilintarkastajien lausuntoon nojautuen tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2020 myönnettiin piirihallitukselle ja toiminnanjohtajalle. Vuoden tulos oli alijäämäinen – 3.568,69 euroa.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Talousarvio on alijäämäinen – 11.350,00 euroa. Perinnetyön suunnittelu on vuoden yksi tärkeimmistä tehtävistä varsinaisen veteraanityön rinnalla. Kymenlaaksoon päätettiin perustaa kaksi perinneyhdistystä, toinen Etelä-Kymenlaaksoon ja toinen Pohjois-Kymenlaaksoon. Pohjoinen yhdistys perustetaan heti kun koronarajoitukset antavat siihen mahdollisuuden. Eteläinen yhdistys vuoden 2021 lopulla tai vuoden 2020 alkupuolella.

Piirikokouksen osanottajat: Eturivi vasemmalta Reijo Pajuoja Kouvola, Pentti Kivi Kouvola, Matti Sahala Hamina.
Toinen rivi Matti Niittymaa Iitti, Pirjo Horto Kotka ja Juhani Jääskeläinen Miehikkälä
Taka rivi Aila Sahala Hamina ja Seppo Raanti Karhula-Kymi

Arto Mikkonen valittiin yksimielisesti jatkamaan piirin puheenjohtajana. Arto on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2010 lähtien. Hallituksen jäseninä jatkavat vuosina 2021–2022 erovuoroiset jäsenet Kai Holmberg [varalla Pirjo Horto] Kotkasta, Vesa Kangasmäki [Matti Sahala] Haminasta, Timo Heikkilä [Matti Rantala] Iitistä, Raimo Kinnunen [Antti Laherto] Kouvolasta, Arja Hinkkanen [Jaakko Nuppola] Kouvolasta ja Helena Teljamo [Tuula Käkelä Iitti] Kouvolasta. Vuoden 2021 toimivat hallituksen jäseninä Hannu Valjus [Kari Tiusanen] Karhula-Kymi, Reino Pietikäinen [Pertti Riihelä] Miehikkälä, Matti Leikkonen [Hannu Koski] Virolahden kerho, Eila Kohopää [Juha Pesonen] Kouvola, Hannu Tähtinen [Kyösti Kakkonen] Kotka, Pyhtään-Ruotsinpyhtään kerho ja Maija Leena Järviö [Satu Vallema Karhula-Kymi] Hamina. Tilintarkastajiksi valittiin KPMG:n edustajat Teija Sutinen KHT ja Saija Laurila HT, varalla KPMG:n nimeämät henkilöt.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021 Kai Holmbergin Kotkasta. Lisäksi valittiin edustajat eri toimikuntiin ja edustustehtäviin.

Teksti ja kuvat: Toivo Hartikainen