Erkki Haloselle veteraanien elämäntyöpalkinto

Erkki Halonen (oik.) vastaanottamassa palkintoa piirin puheenjohtaja Arto Mikkoselta

Kaatuneitten Muistosäätiö ja Tammenlehvän Perinneliitto ry myönsi 27.4.2021 Erkki Haloselle Kouvolasta veteraanityöstä tehdystä pitkäaikaisesta työstä elämäntyöpalkinnon. Palkinnon suuruus oli 3.000 euroa.

Erkki Halonen on tehnyt vapaaehtoista tukityötä yli kaksikymmentä vuotta. Ensimmäiset tehtävät olivat sotainvalidien viljankeräystyöt jo 1950-luvun lopulla. Sotaveteraanien parissa hän on toiminut vuodesta 1996 alkaen. Hän on toiminut mm seppeletoimikunnan vastaavana, toimien itsekin seppeleenlaskijana veteraanien siunaustilaisuuksissa ja muissa juhlatilaisuuksissa. Hänet on nähty usein erilaisissa tukitehtävissä ja retkien vastuuhenkilönä. Halonen jatkaa tukityötä edelleen.

Palkinnon luovuttivat Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto Mikkonen ja toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen. Luovutustilaisuudessa puheenjohtaja kiitti Halosta pitkäaikaisesta veteraanien tukityöstä.

Teksti ja kuva: Toivo Hartikainen

Arto Mikkonen jatkaa Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtajana

Piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 31.3.2021 Haminassa Wanhan Veteraanin tiloissa Reijo Pajuojan toimiessa puheenjohtajana. Kokous oli poikkeuksellinen aikaisemmin pidettyihin vuosikokouksiin verrattuna, kokouksessa oli vain äänivaltaa käyttävät yhdistysten edustajat, johtuen koronarajoituksista. Yhdistysten edustajilla oli mahdollisuus tutustua kokousaineistoon ennakkoon ja antaa mahdolliset palautteet.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilit vuoden 2020 osalta. Tilintarkastajien lausuntoon nojautuen tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2020 myönnettiin piirihallitukselle ja toiminnanjohtajalle. Vuoden tulos oli alijäämäinen – 3.568,69 euroa.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Talousarvio on alijäämäinen – 11.350,00 euroa. Perinnetyön suunnittelu on vuoden yksi tärkeimmistä tehtävistä varsinaisen veteraanityön rinnalla. Kymenlaaksoon päätettiin perustaa kaksi perinneyhdistystä, toinen Etelä-Kymenlaaksoon ja toinen Pohjois-Kymenlaaksoon. Pohjoinen yhdistys perustetaan heti kun koronarajoitukset antavat siihen mahdollisuuden. Eteläinen yhdistys vuoden 2021 lopulla tai vuoden 2020 alkupuolella.

Piirikokouksen osanottajat: Eturivi vasemmalta Reijo Pajuoja Kouvola, Pentti Kivi Kouvola, Matti Sahala Hamina.
Toinen rivi Matti Niittymaa Iitti, Pirjo Horto Kotka ja Juhani Jääskeläinen Miehikkälä
Taka rivi Aila Sahala Hamina ja Seppo Raanti Karhula-Kymi

Arto Mikkonen valittiin yksimielisesti jatkamaan piirin puheenjohtajana. Arto on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2010 lähtien. Hallituksen jäseninä jatkavat vuosina 2021–2022 erovuoroiset jäsenet Kai Holmberg [varalla Pirjo Horto] Kotkasta, Vesa Kangasmäki [Matti Sahala] Haminasta, Timo Heikkilä [Matti Rantala] Iitistä, Raimo Kinnunen [Antti Laherto] Kouvolasta, Arja Hinkkanen [Jaakko Nuppola] Kouvolasta ja Helena Teljamo [Tuula Käkelä Iitti] Kouvolasta. Vuoden 2021 toimivat hallituksen jäseninä Hannu Valjus [Kari Tiusanen] Karhula-Kymi, Reino Pietikäinen [Pertti Riihelä] Miehikkälä, Matti Leikkonen [Hannu Koski] Virolahden kerho, Eila Kohopää [Juha Pesonen] Kouvola, Hannu Tähtinen [Kyösti Kakkonen] Kotka, Pyhtään-Ruotsinpyhtään kerho ja Maija Leena Järviö [Satu Vallema Karhula-Kymi] Hamina. Tilintarkastajiksi valittiin KPMG:n edustajat Teija Sutinen KHT ja Saija Laurila HT, varalla KPMG:n nimeämät henkilöt.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021 Kai Holmbergin Kotkasta. Lisäksi valittiin edustajat eri toimikuntiin ja edustustehtäviin.

Teksti ja kuvat: Toivo Hartikainen

Kuulumisia Miehikkälän Sotaveteraanien vuosikokouksesta

Miehikkälän Sotaveteraanit ry piti vuosikokouksensa 3. päivänä maaliskuuta. Yhdistyksellä alkoi järjestyksessään 54. toimintavuosi.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikousasiat, muun muassa toimintakertomus vuodelta 2020. Koko toimintavuotta leimasi maailmanlaajuinen koronaviruspandemia. Monia vuosittaisia tapahtumia ei voitu järjestää lainkaan. Kansallista Veteraanipäivää, Kaatuneiden muistopäivää ja Itsenäisyyspäivää vietettiin seppeleenlaskuilla sankarihaudoilla hiljaisesti, ilman yleisöä. Tavoitteena olleita veteraanien tervehdyskäyntejä voitiin toteuttaa vain rajoitetusti. Toisaalta kesä toi helpotusta kokoontumisrajoituksiin ja seurakunnan kanssa elokuussa järjestetty perinnekenttähartaus keräsi ennätysmäärän yleisöä.

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2021 yhdistyksen puheenjohtajaksi Reino Pietikäisen. Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia, sillä erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen. Yhdistyksen hallinto ja käytännön työ on ollut jo muutamia vuosia täysin kannatusjäsenten vastuulla.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet (suluissa) vuonna 2021 ovat Hannele Jääskeläinen (Armi Oinonen), Juhani Jääskeläinen (Raimo Takala), Seija Koskimies (Esko Takala), Seppo Kimmo (Heikki Kallio), Terttu Ravi (Lasse Kivelä), Martti Käyhty (Heimo Takajärvelä), Pertti Riihelä (Virpi Pietikäinen) ja Ari Vainio (Seppo Pekkola). Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Armi Oinonen.

Vuoden 2020 lopussa yhdistyksessä oli 109 jäsentä. Heistä rintamatunnuksen omaavia veteraaneja oli 8, leskiä 17 sekä kannattavia jäseniä 84 henkilöä. Yhdistys jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhdistyksenä. Lähivuosien aikana tilanne on muuttumassa. Perinneaikaan siirtymistä valmistellaan Kymenlaaksossakin kovaa vauhtia. Maakuntaan kaavaillaan kahta perinneyhdistystä, joista Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistyksen yhtenä alaosastona Miehikkälä toimisi.

Ennen vuosikokouksen alkua luovutettiin Miehikkälän kappeliseurakunnan kappalaiselle Matti Astolalle Sotaveteraaniliiton myöntämä Sotaveteraaniliiton ansiomitali.

Sotaveteraaniliiton ansiomitalin luovutti Matti Astolalle (keskellä) yhdistyksen vuosikokouksessa Kymenlaakson sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto Mikkonen (oikealla) ja Miehikkälän Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Reino Pietikäinen. Kuva: Armi Oinonen.

Sotaveteraaniliiton ansiomitali voidaan myöntää sotaveteraanityön päämäärien hyväksi kauan ja ansiokkaasti tai muutoin merkittävästi toimineelle henkilölle. Matti Astola on toiminut aktiivisesti sotaveteraanien tilaisuuksissa niin virkatehtävissä kuin vapaa-aikana. Kunnan luottamustehtävissä Astola on ollut monin tavoin vaikuttamassa veteraanisukupolven hyvinvointiin. Tehtävissään Matti Astola osoittanut olevansa maanpuolustushenkinen, suuresti veteraanisukupolven uhrauksia ja toimintaa kunnioittava ja arvostava henkilö.

ARMI OINONEN

Talvisodan päättymistä muistettiin Miehikkälässä

Sankaripaadelle laskettiin seppeleet ja sytytettiin 13 + 3 kynttilää. Kunniavartiossa reserviläisjärjestöjen edustajat, vas. Hannu Lavonen ja Jorma Kajanus. Kuva. Armi Oinonen.

Talvisodan päättymistä 81 vuotta sitten muistettiin Miehikkälässä 13.3. sankarihaudoilla. Korona-ajan tapaan tilaisuus järjestettiin ilman yleisöä.

Kunnia- ja lippuvartion läsnä ollessa sankaripaadelle seppeleensä laskivat Miehikkälän kunta ja Miehikkälän kappeliseurakunta, Miehikkälän veteraaniyhdistykset, sekä Kaakkois-Suomen Rajavartiosto. Talvisodassa kaatuneiden muistoa kunnioitettiin sytyttämällä 13 + 3 kynttilää.

– Seppeleet ja kynttilät kertovat kaikille suuresta kiitollisuudestamme ja arvostuksestamme. Sankarivainajia ei ole unohdettu, vaikka muistojuhlaa ei tänä vuonna voitukaan viettää perinteiseen tapaan, Miehikkälän kappeliseurakunnan kappalainen Matti Astola mainitsi tervehdyksessään.

– Suurta kiitollisuutta tunnemme myös sotiemme veteraaneja, lottia ja kotirintamalla työskennelleitä kohtaan. He turvasivat maamme vapauden silloin, kun se oli uhattuna.

Tilaisuus päättyi isänmaan virteen 577 ’Sun kätes, Herra, voimakkaan, suo olla turva Suomenmaan’.

Talvisodassa kaatui viitisenkymmentä miehikkäläläistä.

Matti Astola piti puheen harvalukuiselle tapahtumaan osallistuneelle joukolle. Kuva: Armi Oinonen.

ARMI OINONEN

Talvisodan muistopäivän seppeleenlasku 13.3., Kouvola

Muistopäivän seppeleenlasku järjestettiin Kouvolan Lääninpuistossa. Koronarajoitusten takia seppeleenlaskua ei toteutettu avoimena yleisötilaisuutena. Seppeleenlaskua edelsi Keskuskirkon kirkonkellojen soitto. Seppeleen muistomerkille laskivat Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström, Karjalan prikaatista eversti Petri Olli, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka ja Kouvolan Sotaveteraanit ry:n toiminnanjohtaja, sotakamreeri Toivo Hartikainen.

 

 

Kuvat: Ulla-Maija Hiltunen

Kouvolan Sotaveteraanien kevätkokous

 

Kouvolan Sotaveteraanien kevätkokous pidettiin 25.2.2021 Tuulensuojassa koronarajoitusten mukaisin turvavälein ja rajoitetun osanottajajoukon läsnä ollessa paikalla. Kokous oli poikkeuksellinen koko yhdistyksen historiassa. Kokouksessa oli paikalla 10 jäsentä, eikä kuoro ollut esiintymässä.

Ennen varsinaisia kokousasioita puheenjohtaja luki vuonna 2020 rivistä poistuneitten jäsenten nimet. Toiminnanjohtaja sytytti muistokynttilän ja pidettiin hiljainen hetki pois nukkuneitten muistoksi.

Tilaisuudessa luovutettiin Sotaveteraaniliiton myöntämä kultainen ansioristi veteraanityön pitkäaikaisesta työstä Kari Korkalaiselle.

Kari ja Arto

Kokouksen puheenjohtajana toimi Raimo Kinnunen. Kokous oli sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Halukkailla jäsenillä oli mahdollisuus tutustua kokousaineistoon ennen kokousta. Muutama henkilö käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilit. Toiminnantarkastajien lausuntoon perustuen hallitukselle ja toiminnanjohtajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Kokouksen lopussa toivottiin mahdollisimman nopeasti päästävän rajoituksista vapaaksi.

Sotaveteraaniliiton ansiomitali luovutettiin erillisessä tilaisuudessa 5.3.2021 maakuntaneuvos Harri Helmiselle ja Kaisa Kelkalle.

Harri Helminen

 

Kaisa ja Arto

Sami Aholle luovutettiin piirin myöntämä hopeinen ansiomerkki.

Sami ja Arto

Teksti Toivo Hartikainen

Kuva 1 Paavo Mikkonen

Kuvat 2, 3 ja 4 Toivo Hartikainen

Palkitsemisia Virolahdella

Virolahdella järjestettiin 3.3.2021 pienimuotoinen ja lämminhenkinen palkitsemistilaisuus kerhon jäsenille myönnettyjen huomionosoitusten johdosta.

Suomen Sotaveteraaniliitto myönsi tunnustukset veteraanikerhon kannatusjäsenille kiitoksena ja tunnustuksena merkittävästä työstä veteraanien hyväksi. Veteraanitunnuksen omaavien veteraanien keski-ikä on noin 95 vuotta, joten hallinto ja käytännön veteraanityö on ollut jo useita vuosia kannatusjäsenten vastuulla.

Sotaveteraaniliiton kultaisen ansioristin saivat Hannu Koski ja Matti Leikkonen sekä ansioristin Timo Alo ja Matti Värri. Ansioristit luovutti Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto Mikkonen.

Kuvassa vasemmalta: Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto Mikkonen, Hannu Koski, Matti Leikkonen, Timo Alo ja Matti Värri.

Nykyisen muotoinen veteraanityö päättyy muutaman vuoden kuluttua ja siirrytään perinneaikaan. Parhaillaan on työn alla Etelä-Kymenlaaksoon perinneyhdistyksen perustaminen. Perinneyhdistykset liittyvät aluksi Suomen Sotaveteraaniliittoon ja sen jälkeen Tammenlehvän Perinneliittoon, kun se pystyy hoitamaan tarvittavat tehtävät. Virolahdelle perustetaan Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistyksen alaosasto, joka tulee huolehtimaan perinnetyön ohella edelleen sotaveteraanien sekä heidän puolisoitten ja leskien henkisestä, fyysisestä ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Teksti Matti Leikkonen

Kuva Eila Leikkonen

 

 

Kymenlaaksossa allekirjoitettiin yhteinen julkilausuma

23.1.2021 klo 20.21 Kouvolan Lääninpuistossa kokoonnuttiin Sankarivainajien muistomerkillä, kun Tammenlehvän perinneliiton alueelliset järjestöt allekirjoittivat yhteisen julkilausuman. Sotiemme veteraanien perinneasiassa ollaan siirtymässä perinneaikaan. Ote Kymenlaakson perinnetyövastaavan, varatuomari Eero Mattilan puheesta allekirjoitustilaisuudessa:

”Tänä vuonna teemme Kouvolassa historiaa. Tammenlehvän Perinneliiton jäsenjärjestöt ovat olleet aloitteellisia kansallisen perinteemme siirtämisessä tuleville sukupolville. Perustamme Kymenlaaksossa kaksi perinneyhdistystä. Tämä hanke käynnistyy nyt täällä Kouvolassa lääninpuistossa allekirjoitettavalla julkilausumalla. Tulevan yhdistyksen valmistelusta on vastannut Antti Laherto ansiokkaasti toimikunnan avustamana. Myöhemmin perustajajäseniksi voivat tulla kaikki halukkaat järjestöt ja yksityiset henkilöt. Sotien 1939–1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys ry:n tehtävänä tulee olemaan

  1. Hoitaa ja vaalia Suomen sotien 1939–1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja, toimia toimeentuloturvan ja asumisolojen parantamiseksi sekä kotipalvelujen ja kuntoutuksen edistämiseksi.
  2. Hoitaa ja vaalia sotien 1939–1945 veteraanien ja koko Tammenlehvän sukupolven perinteitä ja arvoja.

Miksi tämän Julkilausuman sitten allekirjoitamme tänään la 23.1.2021? Haluamme tiedottaa julkiselle sanalle järjestökentässä tapahtuvasta muutoksesta. Kansalaisten kesken tarvitsemme myös yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä.”

Eero Mattila pitämässä puhetta

Uusi Pohjois-Kymen perinneyhdistys ry ottaa vastuun sekä tuki- että perinnetyöstä tulevina vuosina. Toiminta-ajatusta, ohjeita, sääntöjä, ynnä muita asiakirjoja on valmisteltu huolella jo 10 vuoden ajan.

Julkilausuman allekirjoittaneet ovat Tammenlehvän perinneliitto ry:n yhteisöjen Kymenlaakson alueellisia jäsenyhdistyksiä. Allekirjoituksella yhdistykset ovat  päättäneet tukea ja ohjata perustettavan Sotiemme 1939 – 1945  Pohjois-Kymen perinneyhdistys ry:n toimintaa. Yhdistykset kokoavat yhteen yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita ja halukkaita osallistumaan perinnetyöhön. Allekirjoittaneet yhdistykset ohjaavat ja koordinoivat alueellista veteraaniperinnetyötä Pohjois-Kymenlaaksossa sekä edistävät jäsenjärjestöjen perinnetyötä. Yhdistykset huolehtivat osaltaan sotiemme veteraanien perinteen siirtämisestä nuoremmille sukupolville.

Lausuman allekirjoittivat Sotainvalidien veljesliiton Kymen piiri ry, Kymenlaakson sotaorvot ry, Kymenlaakson reserviläispiiri ry, Pohjois-Kymen kadettipiiri, Kymenlaakson sotaveteraanipiiri ry, Kouvolan seudun lottaperinneyhdistys ry, Kymenlaakson rintamaveteraanit ry, Pohjois-Kymen Sotilaspoikien perinnekilta ry, Kymenlaakson kiltapiiri ry, Karjalan liiton Kymenlaakson piiri ry, Sotainvalidien perinnejärjestön Kymen alueyhdistys ry, Vapaussotien Kymenlaakson perinneyhdistys ry, Kymenlaakson rauhanturvaajat ry, Sotilaskotiliitto ja Kymenlaakson reserviupseeripiiri ry. Tammenlehvän Perinneliiton toimintaa kehitetään niin, että se voi vuonna 2024 alkaa ottaa alueellisia perinneyhdistyksiä jäsenikseen sekä ryhtyä ohjaamaan ja tukemaan niiden toimintaa.

Piirin puheenjohtaja Arto Mikkonen allekirjoittamassa julkilausumaa
Piirin toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen allekirjoittamassa julkilausumaa
Piirin puheenjohtaja Arto Mikkonen

Teksti ja kuvat Eero Mattila