Talvisodan muistopäivän seppeleenlasku 13.3., Kouvola

Muistopäivän seppeleenlasku järjestettiin Kouvolan Lääninpuistossa. Koronarajoitusten takia seppeleenlaskua ei toteutettu avoimena yleisötilaisuutena. Seppeleenlaskua edelsi Keskuskirkon kirkonkellojen soitto. Seppeleen muistomerkille laskivat Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström, Karjalan prikaatista eversti Petri Olli, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka ja Kouvolan Sotaveteraanit ry:n toiminnanjohtaja, sotakamreeri Toivo Hartikainen.

 

 

Kuvat: Ulla-Maija Hiltunen

Kouvolan Sotaveteraanien kevätkokous

 

Kouvolan Sotaveteraanien kevätkokous pidettiin 25.2.2021 Tuulensuojassa koronarajoitusten mukaisin turvavälein ja rajoitetun osanottajajoukon läsnä ollessa paikalla. Kokous oli poikkeuksellinen koko yhdistyksen historiassa. Kokouksessa oli paikalla 10 jäsentä, eikä kuoro ollut esiintymässä.

Ennen varsinaisia kokousasioita puheenjohtaja luki vuonna 2020 rivistä poistuneitten jäsenten nimet. Toiminnanjohtaja sytytti muistokynttilän ja pidettiin hiljainen hetki pois nukkuneitten muistoksi.

Tilaisuudessa luovutettiin Sotaveteraaniliiton myöntämä kultainen ansioristi veteraanityön pitkäaikaisesta työstä Kari Korkalaiselle.

Kari ja Arto

Kokouksen puheenjohtajana toimi Raimo Kinnunen. Kokous oli sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Halukkailla jäsenillä oli mahdollisuus tutustua kokousaineistoon ennen kokousta. Muutama henkilö käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilit. Toiminnantarkastajien lausuntoon perustuen hallitukselle ja toiminnanjohtajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Kokouksen lopussa toivottiin mahdollisimman nopeasti päästävän rajoituksista vapaaksi.

Sotaveteraaniliiton ansiomitali luovutettiin erillisessä tilaisuudessa 5.3.2021 maakuntaneuvos Harri Helmiselle ja Kaisa Kelkalle.

Harri Helminen

 

Kaisa ja Arto

Sami Aholle luovutettiin piirin myöntämä hopeinen ansiomerkki.

Sami ja Arto

Teksti Toivo Hartikainen

Kuva 1 Paavo Mikkonen

Kuvat 2, 3 ja 4 Toivo Hartikainen

Palkitsemisia Virolahdella

Virolahdella järjestettiin 3.3.2021 pienimuotoinen ja lämminhenkinen palkitsemistilaisuus kerhon jäsenille myönnettyjen huomionosoitusten johdosta.

Suomen Sotaveteraaniliitto myönsi tunnustukset veteraanikerhon kannatusjäsenille kiitoksena ja tunnustuksena merkittävästä työstä veteraanien hyväksi. Veteraanitunnuksen omaavien veteraanien keski-ikä on noin 95 vuotta, joten hallinto ja käytännön veteraanityö on ollut jo useita vuosia kannatusjäsenten vastuulla.

Sotaveteraaniliiton kultaisen ansioristin saivat Hannu Koski ja Matti Leikkonen sekä ansioristin Timo Alo ja Matti Värri. Ansioristit luovutti Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto Mikkonen.

Kuvassa vasemmalta: Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto Mikkonen, Hannu Koski, Matti Leikkonen, Timo Alo ja Matti Värri.

Nykyisen muotoinen veteraanityö päättyy muutaman vuoden kuluttua ja siirrytään perinneaikaan. Parhaillaan on työn alla Etelä-Kymenlaaksoon perinneyhdistyksen perustaminen. Perinneyhdistykset liittyvät aluksi Suomen Sotaveteraaniliittoon ja sen jälkeen Tammenlehvän Perinneliittoon, kun se pystyy hoitamaan tarvittavat tehtävät. Virolahdelle perustetaan Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistyksen alaosasto, joka tulee huolehtimaan perinnetyön ohella edelleen sotaveteraanien sekä heidän puolisoitten ja leskien henkisestä, fyysisestä ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Teksti Matti Leikkonen

Kuva Eila Leikkonen

 

 

Kymenlaaksossa allekirjoitettiin yhteinen julkilausuma

23.1.2021 klo 20.21 Kouvolan Lääninpuistossa kokoonnuttiin Sankarivainajien muistomerkillä, kun Tammenlehvän perinneliiton alueelliset järjestöt allekirjoittivat yhteisen julkilausuman. Sotiemme veteraanien perinneasiassa ollaan siirtymässä perinneaikaan. Ote Kymenlaakson perinnetyövastaavan, varatuomari Eero Mattilan puheesta allekirjoitustilaisuudessa:

”Tänä vuonna teemme Kouvolassa historiaa. Tammenlehvän Perinneliiton jäsenjärjestöt ovat olleet aloitteellisia kansallisen perinteemme siirtämisessä tuleville sukupolville. Perustamme Kymenlaaksossa kaksi perinneyhdistystä. Tämä hanke käynnistyy nyt täällä Kouvolassa lääninpuistossa allekirjoitettavalla julkilausumalla. Tulevan yhdistyksen valmistelusta on vastannut Antti Laherto ansiokkaasti toimikunnan avustamana. Myöhemmin perustajajäseniksi voivat tulla kaikki halukkaat järjestöt ja yksityiset henkilöt. Sotien 1939–1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys ry:n tehtävänä tulee olemaan

  1. Hoitaa ja vaalia Suomen sotien 1939–1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja, toimia toimeentuloturvan ja asumisolojen parantamiseksi sekä kotipalvelujen ja kuntoutuksen edistämiseksi.
  2. Hoitaa ja vaalia sotien 1939–1945 veteraanien ja koko Tammenlehvän sukupolven perinteitä ja arvoja.

Miksi tämän Julkilausuman sitten allekirjoitamme tänään la 23.1.2021? Haluamme tiedottaa julkiselle sanalle järjestökentässä tapahtuvasta muutoksesta. Kansalaisten kesken tarvitsemme myös yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä.”

Eero Mattila pitämässä puhetta

Uusi Pohjois-Kymen perinneyhdistys ry ottaa vastuun sekä tuki- että perinnetyöstä tulevina vuosina. Toiminta-ajatusta, ohjeita, sääntöjä, ynnä muita asiakirjoja on valmisteltu huolella jo 10 vuoden ajan.

Julkilausuman allekirjoittaneet ovat Tammenlehvän perinneliitto ry:n yhteisöjen Kymenlaakson alueellisia jäsenyhdistyksiä. Allekirjoituksella yhdistykset ovat  päättäneet tukea ja ohjata perustettavan Sotiemme 1939 – 1945  Pohjois-Kymen perinneyhdistys ry:n toimintaa. Yhdistykset kokoavat yhteen yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita ja halukkaita osallistumaan perinnetyöhön. Allekirjoittaneet yhdistykset ohjaavat ja koordinoivat alueellista veteraaniperinnetyötä Pohjois-Kymenlaaksossa sekä edistävät jäsenjärjestöjen perinnetyötä. Yhdistykset huolehtivat osaltaan sotiemme veteraanien perinteen siirtämisestä nuoremmille sukupolville.

Lausuman allekirjoittivat Sotainvalidien veljesliiton Kymen piiri ry, Kymenlaakson sotaorvot ry, Kymenlaakson reserviläispiiri ry, Pohjois-Kymen kadettipiiri, Kymenlaakson sotaveteraanipiiri ry, Kouvolan seudun lottaperinneyhdistys ry, Kymenlaakson rintamaveteraanit ry, Pohjois-Kymen Sotilaspoikien perinnekilta ry, Kymenlaakson kiltapiiri ry, Karjalan liiton Kymenlaakson piiri ry, Sotainvalidien perinnejärjestön Kymen alueyhdistys ry, Vapaussotien Kymenlaakson perinneyhdistys ry, Kymenlaakson rauhanturvaajat ry, Sotilaskotiliitto ja Kymenlaakson reserviupseeripiiri ry. Tammenlehvän Perinneliiton toimintaa kehitetään niin, että se voi vuonna 2024 alkaa ottaa alueellisia perinneyhdistyksiä jäsenikseen sekä ryhtyä ohjaamaan ja tukemaan niiden toimintaa.

Piirin puheenjohtaja Arto Mikkonen allekirjoittamassa julkilausumaa
Piirin toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen allekirjoittamassa julkilausumaa
Piirin puheenjohtaja Arto Mikkonen

Teksti ja kuvat Eero Mattila

Kouvolan Sotaveteraanien syyskokous 12.11.2020

Kouvolan Sotaveteraanien syyskokous pidettiin 12.11.2020 Tuulensuojassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi opetusneuvos Sakari Viinikainen. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Puheenjohtajana jatkaa Arto Mikkonen. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Arja Hinkkanen [vara Toivo Hartikainen], Jaakko Nuppola [Kalevi Räty] ja Reijo Pajuoja [Helena Teljamo] valittiin vuosille 2021-2022. Jatkavat vuoden 2021 Kari Korkalainen [Erkki Halonen], Antero Korhonen [Pentti Kivi] ja Marja-Leena Palmumaa [Sirkka Kakko]. Toiminnantarkastajina jatkavat Timo Pajarinen ja Ville Vaulaste. Kunniajäseniksi kutsuttiin Kaarlo Kantokari, Eva Nikunen, Hilkka Kaira, Elli Vesa, Reino Asikainen, Toini Wäänänen, Pauli Hanski, Veikko Raussi, Siiri Kimmo ja Terttu Puhakka. Kokouksessa palkittiin Kristiina Seppälä liiton ansioristillä ja Helena Heino liiton mitalilla.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Arja Hinkkanen valittiin varapuheenjohtajaksi ja toiminnanjohtajana jatkaa Toivo Hartikainen. Lisäksi valittiin eri toimikuntien vastuuhenkilöt.

Sotaveteraani Kaarlo Kantokari kutsuttiin kunniajäseneksi.
Kokouksessa palkittiin Kristiina Seppälä liiton ansioristillä ja Helena Heino Liiton mitalilla.

Teksti Toivo Hartikainen

Kuvat Paavo Mikkonen

Neuvottelupäivä Kymenlaaksossa

Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin perinteinen neuvottelupäivä järjestettiin Kouvolassa Puhjonrannan kurssikeskuksessa 2.10.2020. Neuvottelupäivän aiheena oli Kymsoten palvelut ja perinnetyön kartoitus. Kaisa Kelkan johdolla esiteltiin miten veteraanien kotiin tuotavat palvelut on hoidettu Kymenlaaksossa. Antti Olsen toi esille kuntoutuspalveluiden toteutumisen korona-aikana Kymenlaaksossa. Eero Mattila esitteli perinnetyön tämänhetkisen päivityksen Kymenlaaksossa. Ohjelmaan kuului myös ajankohtaiset aiheet ja vuoden 2021 toimintakalenterin esittely. Tilaisuuteen osallistui myös Rintamaveteraanien Kymen piirin puheenjohtaja Pentti Hämäläinen Haminasta.

Kokouksen alussa luovutettiin liiton myöntämät ansiomitalit ja ansioristit. Kuvassa Liisa Paavilainen saa kultaisen ansioristin puheenjohtaja Arto Mikkoselta.
Huomionosoituksen kohteena olleet henkilöt vasemmalta lukien: Ansiomitalit Päivi Lindeman-Pakarinen Kouvolasta ja Teija Viikari Kotkasta, kultainen ansioristi Liisa Paavilainen Kouvolasta ja ansioristit Esko Pohju ja Seppo Raanti Karhula-Kymistä. Oikealla ovat piirin pj Arto Mikkonen ja tj Toivo Hartikainen

Teksti Toivo Hartikainen

Kuvat Eero Mattila 

 

Kaatuneitten muistopäivän viettoa Kymenlaaksossa 17.5.2020

Iitissä Kaatuneitten muistopäivää vietettiin

pienellä osanottajajoukolla koronapandemian poikkeusjärjestelyin. Ensin Jumalanpalvelus Iitin kirkossa ja sen jälkeen seppeleenlasku sankarimuistomerkillä. Kunniavartion muodostivat Iitin Seudun Reserviläisten Asko Karjalainen ja Juhani Tojkander. Seppeleenlaskun suorittivat kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Antti Kankkunen, Iitin seurakunnan kappalainen Ville Hiltunen sekä Iitin Sotaveteraanien Hannu Lahtinen.

Vuolenkosken muistomerkillä olivat kunniavartiossa Pekka Holmström ja Eero Paronen. Seppeleen laskivat Aapo Metsäpelto, Eero Savinainen ja Jari Holmström.

Teksti Toivo Hartikainen Hannu Lahtiselta saadun tiedon pohjalta.

Kunniavartiomiehet Kausalassa vasemmalla Asko Karjalainen ja Juhani Tojkander. Seppeleenlaskijat vasemmalla Antti Kankkunen ja Ville Hiltunen sekä Hannu Lahtinen edessä selin. Kuva Tiina Klemola.

 

Kunniavartiossa vasemmalla Pekka Holmström ja Eero Paronen. Seppeleenlaskijat vasemmalla Aapo Metsäpelto ja Eero Savinainen. Kuva Jari Holmström.

 

Kouvolassa kaatuneitten muistopäivän tilaisuus järjestettiin

Valkealassa kirkonkylän Sankarimuistomerkillä. Tilaisuuteen osallistui Puolustusvoimien edustajana prikaatikenraali Jukka Jokinen, Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen Birgit Koskela, Valkealan seurakunnan kirkkoherra Arto Helle ja Kouvolan Sotaveteraanien toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen. Jukka Jokinen ja Toivo Hartikainen laskivat muistomerkille seppeleen. Karjalan Prikaatin Kilta oli järjestänyt muistomerkille kunniavartion. Seppeleenlaskussa prikaatikenraali Jukka Jokinen piti puheen.

Teksti Toivo Hartikainen

Valkealan Sankarimuistomerkillä suorittivat seppeleenlaskun kirkkoherra Arto Helle, prikaatikenraali Jukka Jokinen ja veteraanien edustajana toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen sekä kaupunginvaltuutettu Birgit Koskela. Kuva Puolustusvoimat.

 

Jukka Jokinen pitää puhetta Valkealan Sankarimuistomerkillä. Kuva Puolustusvoimat.

Mäntysaaressa seppeleen laskivat Arto Helle ja Toivo Hartikainen. Tilaisuuteen osallistui myös Arto Hyvättinen. Toivo Hartikainen kertoi omia ajatuksia veteraanien arvostuksesta.

Mäntysaareen siirryttiin kesäasukkaan veneellä. Kuvassa etualalla kirkkoherra Arto Helle ja oikealla toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen. Kuva Arto Hyvättinen

Tuohikotin sankarimuistomerkillä seppeleen laskivat Arto Helle ja Toivo Hartikainen. Tilaisuuteen osallistui myös Arto Hyvättinen.

Teksti Toivo Hartikainen

Jaakko Kotonen

Virolahden Sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja Jaakko Kotonen kuoli 10.2.2020 kotonaan Virojoen Ukkosaaressa. Jaakko Kotonen oli syntynyt 13.3.1931.

Jaakko oli sotaorpo alikersantti-isän kuoltua talvisodassa 80 vuotta aikaisemmin Pukkion linnakesaaren edustalla tapahtuneessa miinaräjähdyksessä.

Omista sota-ajan kokemuksistaan Jaakko Kotonen muisteli, kuinka sotakesänä 1944 heti koulun loputtua hän oli mukana pilketalkoissa. Pilkehommien loputtua Virolahden väestösuojelupäällikkö opettaja Toivo Joutsenlahti pyysi: ”Tule sinä Jaakko nopsajalkaisena poikana lähetiksi ilmasuojelutoimistoon kunnantalolle”. Lähettipoikien tehtävänä oli viedä evakuointikäskyjä taloihin ja jakaa lehmille korvamerkkejä. Lisäksi pojat tekivät kunnalle kaikenlaisia pieniä töitä.

Jaakko kertoi, kuinka joulukuussa 1991 sotilaspiiristä otettiin yhteyttä ja kysyttiin oliko hän sota-aikana ollut töissä ja kuitannut päivärahoja. Nimi oli löytynyt joistakin papereista. Virolahti oli jatkosodan aikana ollut sotatoimialuetta.

Sotaveteraanitunnus Jaakko Kotoselle myönnettiin 21.12.1991 ja samalla oikeus kantaa sotaveteraaneille myönnettyä Tammenlehvä-tunnusta.

Työelämän Jaakko aloitti jo 15-vuotiaana Liikkasen linja-auton rahastajana Virojoki-Hamina välillä.

Jaakon kertoman mukaan sodan jälkeen linja-autot olivat niin tupaten täynnä, että rahastajan oli mahdotonta liikkua autossa taaksepäin muuten, kuin että matkustajat siirsivät kevyttä rahastajapoikaa olkapäiden yli rahastamaan takaosaa.

Varsinaisen työuran Jaakko Kotonen teki liike-elämän palveluksessa aloittaen Toivo Sepän kaupassa toimien muun muassa myymäläauton hoitajana.

Muutettuaan perheineen Kouvolaan, oli Jaakko kouvolalaisen supermarketin lihamestarina.

Urheilu oli 1950-luvulla Jaakko Kotoselle, kuten monelle virolahtelaiselle nuorelle miehelle, läheisin harrastus. Virolahden Sampo järjesti 25x1000m viestijuoksuja Helsingin Kisaveikkojen ja Joensuun Katajan kanssa aina suuren yleisöjoukon seuratessa kilpailuja. Jaakon paikka viestijoukkueessa oli usein lähellä ankkuriosuutta.

Jäätyään eläkkeelle palasi Jaakko Kotonen Kaisu-vaimonsa kanssa takaisin Virolahdelle.

Pian paluumuuttonsa jälkeen tuli Jaakko mukaan Virolahden Sotaveteraanien toimintaan ensin hallituksen jäseneksi ja vuonna 2007 hänet valittiin Virolahden Sotaveteraanit ry:n puheenjohtajaksi. Kymmenen vuoden ajan oli Jaakko myös Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin hallituksen jäsen.

Luovuttuaan Virolahden Sotaveteraanien puheenjohtajan tehtävästä kutsuttiin Jaakko Kotonen 2017 Virolahden Sotaveteraanit ry:n kunniapuheenjohtajaksi.

Jaakko Kotoselle on myönnetty mm. seuraavat kunniamerkit: Jatkosodan muistomitali, Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein ja Sotaveteraanien kultainen ansioristi.

Kunniapuheenjohtajamme siunattiin Virolahden kirkossa 21.2.2020 yhdessä vakavaan sairauteen menehtyneen Markku-poikansa kanssa. Suomen lippu ja Virolahden Sotaveteraanien lippu olivat sotaveteraanien perinteiden mukaisesti veteraanin arkun vierellä.

Jaakko Kotosen muistotilaisuus pidetään myöhemmin.

Jaakko Kotonen

Teksti ja kuva: Matti Leikkonen

Talvisodan päättymisen 80-vuotis muistopäivä 13.3.2020

Talvisodan päättymisen 80-vuotis muistopäivää 13.3.2020 vietettiin Kouvolassa muuttuneen ohjelman muodossa. Koronaviruksen ollessa myös Kouvolassa, muistotilaisuutta vietettiin pienimuotoisesti. Päivällä soi kaikissa kirkoissa kirkonkellot. Kello 17.00 laskettiin Lääninpuiston muistomerkille seppele. Sen laskivat Karjalan prikaatin komentaja prikaatikenraali Jukka Jokinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen, Kouvolan Sotaveteraanien toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen ja paikallisen lottajärjestön edustajana Kaija Vesala. Lisäksi tilaisuuteen osallistuivat Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdström, opetusneuvos Sakari Viinikainen ja Vapaussotien Kymenlaakson Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Matti Mikkonen.

Kahvitilaisuus järjestettiin Seurakuntakeskuksen Maria-salissa, jonne laskutilaisuuteen osallistuneet noin 100 henkilöä kokoontuivat. Tilaisuudessa luovutettiin Paavo Antero Rossille Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitali. Sininen risti miekkojen kera luovutettiin Kouvolan Seurakunnalle ja Kaarlo Kantokari kutsuttiin Vapaussotien Kymenlaakson Perinneyhdistyksen kunniajäseneksi.

Seppeleenlaskijat vasemmalta lukien Toivo Hartikainen, Jukka Jokinen, Jouko Leppänen ja Kaija Vesala.

Antero Rossi [oikealla] on saanut Sotaveteraaniliiton ansiomitalin, luovuttajina Toivo Hartikainen ja Arto Mikkonen.
Elimäellä sytytettiin kello 17.50 yhteensä 105 kynttilää. Kello 18.00 soitettiin kirkonkelloja. Avustajina toimi Eläkeliiton Elimäen yhdistyksen jäseniä 15 henkilöä. Tilaisuuden jälkeen nautittiin kahvit Seurakuntakeskuksessa. Tilaisuus oli herkkätunnelmainen ja mieliä herkistävä.

Elimäen sankarimuistomerkille sytytetyt kynttilät.

Kotkassa sytytettiin 105 kynttilää sankarivainajien muistomerkille. Sytytystilaisuuteen osallistuivat paikalliset rauhanturvaajat johtajana Jarmo Rouvinen.

Kuvassa vasemmalta lukien Jarmo Rouvinen, Mia Holmberg, Jaakko Leppänen ja Martti Laakso.

 

Teksti Toivo Hartikainen

Kuvat: Kouvolan tilaisuudesta, Paavo Mikkonen

Kuva: Elimäen muistomerkille sytytetyt kynttilät, Martti Hinkkanen

Kuva. Kotkan kynttilät Reijo Tähti