Arto Mikkonen jatkaa piirin puheenjohtajana vuonna 2022

Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin vuosikokous pidettiin Kouvolassa Keltakankaan ABC-aseman tiloissa 4.3.2022. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus, vahvistettiin tilikertomus ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Toiminta jatkuu entiseen tapaan veteraanien, puolisoiden ja leskien tukitoimia palvellen. Tapahtumat noudattavat pitkälle aikaisempia vuosia noudattaen. Tärkeimpiä tapahtumia ovat sotiemme veteraanien kirkkopäivät Kouvolassa, Haminassa, Kotkassa ja Karhulassa. Paikalliset yhdistykset ja kerhot järjestävät myös hengellisiä tilaisuuksia. Hengellinen perheilta järjestetään Myllykoskella yhdessä reserviläispiirien kanssa yhdessä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Pajuoja. Kuva Hannu Lahtinen.

 

Kokouksen osanottajia. Kuva Toivo Hartikainen

Piirin puheenjohtajaksi valittiin Arto Mikkonen Kouvolasta. Hänellä alkoi 13. vuosi piirin puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi hallituksen kokouksessa valittiin Kai Holmberg Kotkasta. Muut hallituksen jäsenet ovat nyt kokouksessa vuosille 2022 – 2023 valitut Hannu Valjus [vara Kari Tiusanen] Karhula-Kymi, Reino Pietikäinen [Pertti Riihelä] Miehikkälä, Matti Leikkonen [Timo Alo] Hamina-Vehkalahti/Virolahden kerho, Juha Pesonen [Päivi Rantala] Kouvola, Hannu Tähtinen [Kyösti Kakkonen] Kotka/Pyhtää-Ruotsinpyhtään kerho ja Maija-Leena Järviö [Satu Vallema Karhula-Kymi] Hamina-Vehkalahti. Jatkavat vuoden 2022 Vesa Kangasmäki [varalla Matti Sahala] Hamina, Timo Heikkilä [Matti Rantala] Iitti, Kai Holmberg [Pirjo Horto ] Kotka, Raimo Kinnunen [Antti Laherto] Kouvola, Arja Hinkkanen [Jaakko Nuppola] Kouvola. Helena Teljamo [Tuula Käkelä Iitti] Kouvola. Tilintarkastuksen suorittavat KPMG:n KHT Saija Laurila ja Katri Lehtikangas KH.

Piirin sosiaalineuvojana jatkaa Päivi Rantala, hengellisen toimikunnan puheenjohtajana Juha Pesonen ja jäseninä yhdistysten hengellisestä työstä vastaavat. Asuntojen korjausneuvontaa saa rakennusmestari Pekka Hulkkoselta.

Kokouksessa tehtiin historiallinen päätös. Piiri päätettiin purkaa 31.12.2022 ja siirtää vastuu Sotiemme 1939 – 1945 Perinneyhdistyksille, Pohjois-Kymen ja Etelä-Kymenlaakson Perinneyhdistyksille 1.1.2023 alkaen.

Huomionosoituksen saaneet kuvassa vasemmalta; Kirkkoherra Kimmo Ylikangas ja yrittäjä Pekka Pajarinen ansiomitalit sekä kultaisen ansioristin saaneet Raimo Kinnunen ja Armi Oinonen. Piirin standaarin sai Eero Mattila. Kuva Hannu Lahtinen.

Teksti Toivo Hartikainen

Tukemme Ukrainan kansalle

”Sotiemme aikainen sukupolvi luotti kansojen välisten riitojen ratkaisemiseen rauhanomaisesti. Se joutui kuitenkin asein puolustamaan kansamme olemassaoloa äärimmäisen uhan edessä.”

Tämä on yksi kohta veteraaniemme testamentista, jonka he laativat perustaessaan Tammenlehvän Perinneyhdistyksen. Veteraanijärjestöt eivät politikoi, mutta sodan ja rauhan asiassa ne ovat rauhan puolella.

Joukossamme on vielä runsaasti kansalaisia, jotka muistavat, kuinka Suomi oli vastaavassa tilanteessa kuin Ukraina nyt, kun Talvisota syttyi vuonna 1939. Monille heistä kuvat ja tekstit sodasta aiheuttavat kauhua ja pelkoa. Taasko uudestaan? Myös nuoremmat ovat hämmentyneitä ja ahdistuneita. Onko tämä mahdollista 2000-luvun Euroopassa?

Lukuisat valtiot, Suomi niiden joukossa, ovat tuominneet kansainvälisten sopimusten vastaisen ja häikäilemättömän hyökkäyksen Ukrainaan. Ne myös tukevat Ukrainaa asein ja taloudellisesti. Kansalaisten myötätunto ja halu auttaa on herännyt.

Sodan kokeneiden veteraanien kuten kaikkien suomalaisten ajatukset ja myötätunto ovat Ukrainan kansan puolella.

Toivomme teille voimaa ja menestystä taistelussanne itsenäisyytenne ja turvatun tulevaisuuden puolesta.

Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry

Kuvasarja itsenäisyyspäivän seppeleen laskusta Iiitin kirkolla

Seppeleen laskivat Timo Heikkilä Sotaveteraanien,Veikko Ikonen seurakunnan ja Ari Ollikainen kunnan edustajana.Puheen sankarihaudalla piti kunnanvaltuuston 1. vpj Ari Ollikainen.Kunniavartiossa olivat Juha Virtanen ja Tommi Tiihonen Iitinreserviupseerikerhosta.

Seppeleen laskivat Timo Heikkilä (kuvassa vasemmalla) Sotaveteraanien,
Veikko Ikonen seurakunnan ja Ari Ollikainen kunnan edustajana.

 

Puheen sankarihaudalla piti kunnanvaltuuston 1. vpj Ari Ollikainen.

 

Kunniavartiossa Juha Virtanen ( vas) ja Tommi Tiihonen Iitin
reserviupseerikerhosta

Kuvat: Hannu Lahtinen

Virolahden sotaveteraanikerhon info- ja joululounastilaisuus 25.11.2021

Hopeinen ansiomerkki luovutettiin 25.11.2021 Kyösti Painilaiselle, luovuttajina Matti Leikkonen ja Toivo Hartikainen. Tilaisuus oli samalla Virolahden sotaveteraanikerhon info- ja joululounastilaisuus. Tilaisuudessa käyttivät puheenvuorot kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, Haminan-Vehkalahden sotaveteraanien puheenjohtaja Vesa Kangasmäki, piirin toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen ja Virolahden seurakunnan ex kirkkoherra Jarmo Uotila. Tilaisuudessa oli mukana  veteraanien joukossa mm. kaksi 100 vuotta tänä vuonna täyttänyttä veteraania.

Hopeinen ansiomerkki luovutettiin 25.11.2021 Kyösti Painilaiselle [vasemmalla], luovuttajina Matti Leikkonen ja Toivo Hartikainen.
Kuva Eila Leikkonen

Teksti Matti Leikkonen

Kouvolan Sotaveteraanit valmistautuu perinneaikaan

Kouvolan Sotaveteraanien syyskokous 18.11.2021 aloitettiin perinteisesti Pohjois-Kymen Sotilaspoikien kuoron lauluesityksillä. Kuoro esitti kolme laulua; Muistoja Pohjolasta, Suomen Lotta ja Raatteen tie.

Sotilaspoikien kuoro esiintyi kokouksen alussa.

Laulujen jälkeen pidettiin syyskokous Kouvolan Tuulensuojassa. Syyskokouksen alussa yhdistyksen puheenjohtaja Arto Mikkonen kertoi yhdistyksen nykytilasta, koronan vaikutuksesta toimintaan ja valmistautumisesta tulevaan perinneaikaan. Kokouksen puheenjohtajana toimi Marjatta Nykänen ja sihteerinä yhdistyksen toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen. Syyskokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tulevana vuonna toiminta jatkuu edelleen veteraaneja, puoliso- ja leskijäseniä tukien ja valmistautuen perinneaikaan. Pohjoiseen Kymenlaaksoon perustettiin 4.6.2021 Sotien 1939 – 1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys. Yhdistys rekisteröitiin ja hyväksyttiin Suomen Sotaveteraaniliiton jäseneksi 3.11.2021. Hallituksen esittämä suunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin ilman muutoksia.

Arto Mikkonen oikealla kiittää saamastaan luottamuksesta. Kokouksen sihteeri Toivo Hartikainen vasemmalla ja puheenjohtaja Marjatta Nykänen.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin edelleen Arto Mikkonen. Hänellä alkoi jo 17 vuosi puheenjohtajana. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Kari Korkalainen [varalla Erkki Halonen], Antero Korhonen [Pentti Kivi] ja Marja-Leena Palmumaa [Sirkka Kakko] valittiin uudelleen vuosiksi 2022-2023. Hallitusta täydennettiin Iitin edustaja Timo Heikkilällä [Timo Hopponen] Iitin yhdistyksen liittyessä kesällä 2021 Kouvolan yhdistykseen. Vuoden 2022 jatkavat Arja Hinkkanen[Toivo Hartikainen], Jaakko Nuppola [Kalevi Räty] ja Reijo Pajuoja [Helena Teljamo]. Toiminnantarkastajina jatkavat Ville Vaulaste ja Timo Pajarinen, [varalla Raimo Kinnunen ja Tauno Kurronen]. Kunniajäseniksi kutsuttiin Liisa Hirsi, Kerttu Wilska-Huhtinen, Liisa Tapaninen ja Else Kalske. Kunniajäsenet täyttävät 100 vuotta 2022.

Pelaako tekniikka? Toivo Hartikainen vasemmalla, Pekka Ainali ja Arto Mikkonen tutkivat.

 

Teksti Toivo Hartikainen

Kuvat Paavo Mikkonen

Etelä-Kymenlaaksossakin vietettiin sotaveteraaniyhdistysten virkistyspäivää

Eteläisen Kymenlaakson sotaveteraaniyhdistysten virkistyspäivää vietettiin Kotka-Kymin seurakunnan Ristiniemen kurssikeskuksessa 8.10.2021.
Koronapandemia lienee vielä vaikuttanut osallistujamäärään, mutta mukana oli kuitenkin 43 henkeä Haminan, Karhula-Kymin ja Kotkan yhdistyksistä. Luvussa on mukana kolme sotilaskotisisarta ja 6 rauhanturvaajaveteraania, jotka olivat auttamassa kilpailujärjestelyissä ja ruokailussa.

Markku Hutka tervehdyspuhetta pitämässä

 

Karhulan Läntinen Soittokunta

Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus ry:n puheenjohtaja Markku Hutka toivotti paikalla olleet tervetulleiksi ja valotti veteraanityön tulevaisuutta. Karhulan Läntinen Soittokunta viritti osanottajat kisatunnelmaan, minkä jälkeen hajauduttiin kilpailupaikoille kisaamaan tikanheiton, petankin ja luontopolun visaisten tehtävien voitosta. Kilpailujen jälkeen maistui kurssikeskuksen keittiöhenkilökunnan tarjoilema erinomainen ruoka.

Kymenlaakson veteraanipiirin pohjoinen alue vietti virkistyspäivää

Kymenlaakson veteraanipiirin pohjoisen alueen virkistyspäivää vietettiin maanantaina 11. lokakuuta 2021 Puhjonrannassa. Puolipilvinen syyspäivä antoi mieluisan lähtökohdan yhdessä tapaamiseen ja virkistäytymiseen pitkän korona-ajan jälkeen. Puheenjohtaja Arto Mikkonen toivotti n. 70 henkisen osanottajajoukon tervetulleiksi viettämään yhteistä virkistyspäivää.

Juha Pesonen johdatti hartaushetkessä Aleksin Kiven seitsemän veljeksen hengellisestä perinnöstä tähän päivään. Ohjelmaa jatkoi Pohjois-Kymen Sotilaspoikien perinnekuoro johtajansa Pekka Ainalin johdolla. Viimeistään kuoron esitykset yhteislauluineen saattoivat mielen virkeäksi.

Pohjois-Kymen Sotilaspoikien perinnekuoro esiintyy.
Perinnekuoron orkesteri vasemmalta Ilkka Sydänmaanlakka, Arvo Saaristo ja Pekka Ainali.

Lounaan jälkeen oli vuorossa yksilösuorituksina toiminnanjohtaja Toivo Hartikaisen laatima luontopolku, johon oli laadittu 15 tehtävärastin rata. Tikanheitto ja petankkipallon tarkkuusheitto olivat sopivia päivän kilpailulajien loppuhuipennukseksi. Kouvolan Sotaveteraanien kannatusjäsenten lentopalloilijat antoivat tukea tehtävien valmisteluissa ja valvonnassa. 

Kuva 4. Tehtävärastia tutkivat vasemmalta lukien Aulis Hyppönen, Arvo Metso, Antero Korhonen ja Maija Alatalo.

Tulokset:

Luontopolku Naiset: 1. Sirpa Leino. 2. Kristiina Seppälä. 3. Anja Pitkälä. 4. Arja Hinkkanen. 5. Riitta Hyötyläinen ja 6. Anu Närvänen. 

Luontopolku Miehet: 1. Aulis Hyppönen. 2. Kalevi Horppu. 3. Pauli Alajääski. 4. Antero Korhonen. 5. Lauri Vyyryläinen ja 6. Arvo Metso. 

Tikanheitto Naiset: Anu Närvänen, Riitta Hyötyläinen ja Ritva Pulkkinen. 

Tikanheitto Miehet: Kalevi Horppu, Aulis Hyppönen ja Antero Korhonen 

Petankki Naiset: Marja Kuusela, Rebekka Lonka ja Sirpa Leino 

Petankki Miehet: Antero Korhonen, Kaarlo Kantokari ja Erkki Vuoristo 

Veteraanit menestyivät mainiosti luontopolkutehtävissä. Palkitut vasemmalta Aulis Hyppönen [veteraani], Kalevi Horppu [veteraani], Pauli Alajääski [kannatusjäsen], Antero Korhonen [kannatusjäsen], Lauri Vyyryläinen [veteraani] ja Arvo Metso [veteraani]

Teksti ja kuvat Toivo Hartikainen