Sankarivainajien siunaustilaisuus Iitissä 29.8.2021

Peräti neljän talvisodan taistelussa kadonneen sankarivainajan sotapolku saatiin vihdoinkin päätökseen, kun alikersantti Tapio Aalto, sotamies Paavo Haaparanta, sotamies Jaakko Hautamäki ja sotamies Arthur Savonen siunattiin 29.8.2021 Iitin sankarihautausmaalla sotilaallisin kunnianosoituksin. Heidän jäänteensä löytyivät Karjalan kannakselta, Punnuksen kylästä vapaaehtoisen etsintäryhmän toimesta.

Veikko Venemiehen vaikuttava videokooste tilaisuudesta:

Sotien 1939-1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys ry

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä, 4.6.2021 Kouvolassa pidetyn perustamiskokouksen myötä, syntyi Sotien 1939-1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys ry. Perinneyhdistys ottaa aikanaan vastuulleen veteraaniemme arvokkaan perinnön vaalimisen Kouvolan ja Iitin alueilla. Veteraaniemme lukumäärän vähentyessä nopeasti, on aivan lähitulevaisuudessa edessä siirtyminen veteraaniajasta perinneaikaan. Nyt perustettu yhdistys on Antti Laherron luotsaaman Kouvolan seudun perinnetoimikunnan vuosien väsymättömän valmistelutyön tulosta. Myös eteläiseen Kymenlaaksoon on perusteilla vastaava yhdistys.
Ennen varsinaista kokousta kaikkien asiasta kiinnostuneiden oli mahdollista ilmoittautua mukaan perustajajäseneksi ja nimiä kertyikin varsin mukavasti. Tilaisuuteen toivat kannustavat yhteistyöterveiset Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja, eversti evp. Arto Mikkonen ja Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Juhana Skyttä.
Perustamiskokousta johti kirkkoherra Keijo Gärdström, varatuomari Eero Mattilan toimiessa sihteerinä. Perinnetoimikunnan puheenjohtaja Antti Laherto valittiin myös Perinneyhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Perinneyhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen valittiin:
– Matti Mikkonen, Karjalan Prikaatin Kilta ry
– Eero Mattila, Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin perinnevastaava
– Kaija Vesala, Lottaperinneliitto ry
– Hannu Lahtinen, Iitin perinnevastaava
– Petri Olli, eversti, KARPR apulaiskomentaja
– Kim Jokela, Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin tiedottaja
– Heini Kortesluoma, Kouvolan Seudun Lottaperinneyhdistys ry
– Terhi Paukku, kanttori, Kouvolan seurakunnan perinneyhteyshenkilö
Perustamiskokousta johti kirkkoherra Keijo Gärdström. Antti Laherto kuvassa oikealla.

Kokouksen sihteeri ja puheenjohtaja työn touhussa.

Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Juhana Skyttä.

Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja, eversti evp. Arto Mikkonen

Perinneyhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Antti Laherto
Teksti: KJ
Kuvat: KJ ja Paavo Mikkonen

Kaatuneitten muistopäivän tilaisuus 16.5.2021, Iitti

Seppeleenlaskussa Iitin seurakunnan kappalainen Ville Hiltunen ja Iitin sotaveteraanien varapuheenjohtaja Matti Rantala sekä Iitin kunnan hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen.

Iitissä Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudessa laskettiin perinteisesti seppele Sankarivainajien muistomerkille. Puhujina toimivat Iitin seurakunnan kappalainen Ville Hiltunen ja Iitin sotaveteraanien varapuheenjohtaja Matti Rantala. Seppeleenlaskussa oli mukana myös Iitin kunnan hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen.

Kunniavartiossa olivat Roope Mikkola ja Tero Luukkainen Iitin reserviupseerikerhosta.

Puhumassa Iitin seurakunnan kappalainen Ville Hiltunen, kunniavartiossa vas. Roope Mikkola ja oik. Tero Luukkainen, Iitin reserviupseerikerhosta
Puhumassa Iitin sotaveteraanien varapuheenjohtaja Matti Rantala.

Kuvat: Hannu Lahtinen

Iitin seurakunnan Facebook-sivuilta löytyy videotallenne tilaisuudesta: https://fb.watch/5wYiSHoJGk/

Haluaisitko tukea Kouvolan sotaveteraanien hengellistä työtä?

Kouvolassa, kuten muuallakin piirissämme, tehdään arvokasta hengellistä työtä sotaveteraanien ja heidän läheistensä parissa. Varsinkin nyt, pitkittyneen koronakurimuksen aikana, sille on ollut erityisen suuri tarve.

Nyt voit halutessasi tukea Kouvolan sotaveteraanien hengellistä toimintaa kolehtirahan muodossa. Yhdistyksen tilinumero on FI 78 5750 0140 0415 19. Kiitos kirkkoherra Keijo Gärdströmille huomaavaisesta aloitteesta ja kiitos myös Teille kaikille tuestanne! Yhdessä olemme enemmän.

Erkki Haloselle veteraanien elämäntyöpalkinto

Erkki Halonen (oik.) vastaanottamassa palkintoa piirin puheenjohtaja Arto Mikkoselta

Kaatuneitten Muistosäätiö ja Tammenlehvän Perinneliitto ry myönsi 27.4.2021 Erkki Haloselle Kouvolasta veteraanityöstä tehdystä pitkäaikaisesta työstä elämäntyöpalkinnon. Palkinnon suuruus oli 3.000 euroa.

Erkki Halonen on tehnyt vapaaehtoista tukityötä yli kaksikymmentä vuotta. Ensimmäiset tehtävät olivat sotainvalidien viljankeräystyöt jo 1950-luvun lopulla. Sotaveteraanien parissa hän on toiminut vuodesta 1996 alkaen. Hän on toiminut mm seppeletoimikunnan vastaavana, toimien itsekin seppeleenlaskijana veteraanien siunaustilaisuuksissa ja muissa juhlatilaisuuksissa. Hänet on nähty usein erilaisissa tukitehtävissä ja retkien vastuuhenkilönä. Halonen jatkaa tukityötä edelleen.

Palkinnon luovuttivat Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto Mikkonen ja toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen. Luovutustilaisuudessa puheenjohtaja kiitti Halosta pitkäaikaisesta veteraanien tukityöstä.

Teksti ja kuva: Toivo Hartikainen

Arto Mikkonen jatkaa Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtajana

Piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 31.3.2021 Haminassa Wanhan Veteraanin tiloissa Reijo Pajuojan toimiessa puheenjohtajana. Kokous oli poikkeuksellinen aikaisemmin pidettyihin vuosikokouksiin verrattuna, kokouksessa oli vain äänivaltaa käyttävät yhdistysten edustajat, johtuen koronarajoituksista. Yhdistysten edustajilla oli mahdollisuus tutustua kokousaineistoon ennakkoon ja antaa mahdolliset palautteet.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilit vuoden 2020 osalta. Tilintarkastajien lausuntoon nojautuen tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2020 myönnettiin piirihallitukselle ja toiminnanjohtajalle. Vuoden tulos oli alijäämäinen – 3.568,69 euroa.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Talousarvio on alijäämäinen – 11.350,00 euroa. Perinnetyön suunnittelu on vuoden yksi tärkeimmistä tehtävistä varsinaisen veteraanityön rinnalla. Kymenlaaksoon päätettiin perustaa kaksi perinneyhdistystä, toinen Etelä-Kymenlaaksoon ja toinen Pohjois-Kymenlaaksoon. Pohjoinen yhdistys perustetaan heti kun koronarajoitukset antavat siihen mahdollisuuden. Eteläinen yhdistys vuoden 2021 lopulla tai vuoden 2020 alkupuolella.

Piirikokouksen osanottajat: Eturivi vasemmalta Reijo Pajuoja Kouvola, Pentti Kivi Kouvola, Matti Sahala Hamina.
Toinen rivi Matti Niittymaa Iitti, Pirjo Horto Kotka ja Juhani Jääskeläinen Miehikkälä
Taka rivi Aila Sahala Hamina ja Seppo Raanti Karhula-Kymi

Arto Mikkonen valittiin yksimielisesti jatkamaan piirin puheenjohtajana. Arto on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2010 lähtien. Hallituksen jäseninä jatkavat vuosina 2021–2022 erovuoroiset jäsenet Kai Holmberg [varalla Pirjo Horto] Kotkasta, Vesa Kangasmäki [Matti Sahala] Haminasta, Timo Heikkilä [Matti Rantala] Iitistä, Raimo Kinnunen [Antti Laherto] Kouvolasta, Arja Hinkkanen [Jaakko Nuppola] Kouvolasta ja Helena Teljamo [Tuula Käkelä Iitti] Kouvolasta. Vuoden 2021 toimivat hallituksen jäseninä Hannu Valjus [Kari Tiusanen] Karhula-Kymi, Reino Pietikäinen [Pertti Riihelä] Miehikkälä, Matti Leikkonen [Hannu Koski] Virolahden kerho, Eila Kohopää [Juha Pesonen] Kouvola, Hannu Tähtinen [Kyösti Kakkonen] Kotka, Pyhtään-Ruotsinpyhtään kerho ja Maija Leena Järviö [Satu Vallema Karhula-Kymi] Hamina. Tilintarkastajiksi valittiin KPMG:n edustajat Teija Sutinen KHT ja Saija Laurila HT, varalla KPMG:n nimeämät henkilöt.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021 Kai Holmbergin Kotkasta. Lisäksi valittiin edustajat eri toimikuntiin ja edustustehtäviin.

Teksti ja kuvat: Toivo Hartikainen

Kuulumisia Miehikkälän Sotaveteraanien vuosikokouksesta

Miehikkälän Sotaveteraanit ry piti vuosikokouksensa 3. päivänä maaliskuuta. Yhdistyksellä alkoi järjestyksessään 54. toimintavuosi.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikousasiat, muun muassa toimintakertomus vuodelta 2020. Koko toimintavuotta leimasi maailmanlaajuinen koronaviruspandemia. Monia vuosittaisia tapahtumia ei voitu järjestää lainkaan. Kansallista Veteraanipäivää, Kaatuneiden muistopäivää ja Itsenäisyyspäivää vietettiin seppeleenlaskuilla sankarihaudoilla hiljaisesti, ilman yleisöä. Tavoitteena olleita veteraanien tervehdyskäyntejä voitiin toteuttaa vain rajoitetusti. Toisaalta kesä toi helpotusta kokoontumisrajoituksiin ja seurakunnan kanssa elokuussa järjestetty perinnekenttähartaus keräsi ennätysmäärän yleisöä.

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2021 yhdistyksen puheenjohtajaksi Reino Pietikäisen. Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia, sillä erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen. Yhdistyksen hallinto ja käytännön työ on ollut jo muutamia vuosia täysin kannatusjäsenten vastuulla.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet (suluissa) vuonna 2021 ovat Hannele Jääskeläinen (Armi Oinonen), Juhani Jääskeläinen (Raimo Takala), Seija Koskimies (Esko Takala), Seppo Kimmo (Heikki Kallio), Terttu Ravi (Lasse Kivelä), Martti Käyhty (Heimo Takajärvelä), Pertti Riihelä (Virpi Pietikäinen) ja Ari Vainio (Seppo Pekkola). Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Armi Oinonen.

Vuoden 2020 lopussa yhdistyksessä oli 109 jäsentä. Heistä rintamatunnuksen omaavia veteraaneja oli 8, leskiä 17 sekä kannattavia jäseniä 84 henkilöä. Yhdistys jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhdistyksenä. Lähivuosien aikana tilanne on muuttumassa. Perinneaikaan siirtymistä valmistellaan Kymenlaaksossakin kovaa vauhtia. Maakuntaan kaavaillaan kahta perinneyhdistystä, joista Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistyksen yhtenä alaosastona Miehikkälä toimisi.

Ennen vuosikokouksen alkua luovutettiin Miehikkälän kappeliseurakunnan kappalaiselle Matti Astolalle Sotaveteraaniliiton myöntämä Sotaveteraaniliiton ansiomitali.

Sotaveteraaniliiton ansiomitalin luovutti Matti Astolalle (keskellä) yhdistyksen vuosikokouksessa Kymenlaakson sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto Mikkonen (oikealla) ja Miehikkälän Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Reino Pietikäinen. Kuva: Armi Oinonen.

Sotaveteraaniliiton ansiomitali voidaan myöntää sotaveteraanityön päämäärien hyväksi kauan ja ansiokkaasti tai muutoin merkittävästi toimineelle henkilölle. Matti Astola on toiminut aktiivisesti sotaveteraanien tilaisuuksissa niin virkatehtävissä kuin vapaa-aikana. Kunnan luottamustehtävissä Astola on ollut monin tavoin vaikuttamassa veteraanisukupolven hyvinvointiin. Tehtävissään Matti Astola osoittanut olevansa maanpuolustushenkinen, suuresti veteraanisukupolven uhrauksia ja toimintaa kunnioittava ja arvostava henkilö.

ARMI OINONEN

Talvisodan päättymistä muistettiin Miehikkälässä

Sankaripaadelle laskettiin seppeleet ja sytytettiin 13 + 3 kynttilää. Kunniavartiossa reserviläisjärjestöjen edustajat, vas. Hannu Lavonen ja Jorma Kajanus. Kuva. Armi Oinonen.

Talvisodan päättymistä 81 vuotta sitten muistettiin Miehikkälässä 13.3. sankarihaudoilla. Korona-ajan tapaan tilaisuus järjestettiin ilman yleisöä.

Kunnia- ja lippuvartion läsnä ollessa sankaripaadelle seppeleensä laskivat Miehikkälän kunta ja Miehikkälän kappeliseurakunta, Miehikkälän veteraaniyhdistykset, sekä Kaakkois-Suomen Rajavartiosto. Talvisodassa kaatuneiden muistoa kunnioitettiin sytyttämällä 13 + 3 kynttilää.

– Seppeleet ja kynttilät kertovat kaikille suuresta kiitollisuudestamme ja arvostuksestamme. Sankarivainajia ei ole unohdettu, vaikka muistojuhlaa ei tänä vuonna voitukaan viettää perinteiseen tapaan, Miehikkälän kappeliseurakunnan kappalainen Matti Astola mainitsi tervehdyksessään.

– Suurta kiitollisuutta tunnemme myös sotiemme veteraaneja, lottia ja kotirintamalla työskennelleitä kohtaan. He turvasivat maamme vapauden silloin, kun se oli uhattuna.

Tilaisuus päättyi isänmaan virteen 577 ’Sun kätes, Herra, voimakkaan, suo olla turva Suomenmaan’.

Talvisodassa kaatui viitisenkymmentä miehikkäläläistä.

Matti Astola piti puheen harvalukuiselle tapahtumaan osallistuneelle joukolle. Kuva: Armi Oinonen.

ARMI OINONEN