Kouvolan Sotaveteraanit valmistautuu perinneaikaan

Kouvolan Sotaveteraanien syyskokous 18.11.2021 aloitettiin perinteisesti Pohjois-Kymen Sotilaspoikien kuoron lauluesityksillä. Kuoro esitti kolme laulua; Muistoja Pohjolasta, Suomen Lotta ja Raatteen tie.

Sotilaspoikien kuoro esiintyi kokouksen alussa.

Laulujen jälkeen pidettiin syyskokous Kouvolan Tuulensuojassa. Syyskokouksen alussa yhdistyksen puheenjohtaja Arto Mikkonen kertoi yhdistyksen nykytilasta, koronan vaikutuksesta toimintaan ja valmistautumisesta tulevaan perinneaikaan. Kokouksen puheenjohtajana toimi Marjatta Nykänen ja sihteerinä yhdistyksen toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen. Syyskokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tulevana vuonna toiminta jatkuu edelleen veteraaneja, puoliso- ja leskijäseniä tukien ja valmistautuen perinneaikaan. Pohjoiseen Kymenlaaksoon perustettiin 4.6.2021 Sotien 1939 – 1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys. Yhdistys rekisteröitiin ja hyväksyttiin Suomen Sotaveteraaniliiton jäseneksi 3.11.2021. Hallituksen esittämä suunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin ilman muutoksia.

Arto Mikkonen oikealla kiittää saamastaan luottamuksesta. Kokouksen sihteeri Toivo Hartikainen vasemmalla ja puheenjohtaja Marjatta Nykänen.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin edelleen Arto Mikkonen. Hänellä alkoi jo 17 vuosi puheenjohtajana. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Kari Korkalainen [varalla Erkki Halonen], Antero Korhonen [Pentti Kivi] ja Marja-Leena Palmumaa [Sirkka Kakko] valittiin uudelleen vuosiksi 2022-2023. Hallitusta täydennettiin Iitin edustaja Timo Heikkilällä [Timo Hopponen] Iitin yhdistyksen liittyessä kesällä 2021 Kouvolan yhdistykseen. Vuoden 2022 jatkavat Arja Hinkkanen[Toivo Hartikainen], Jaakko Nuppola [Kalevi Räty] ja Reijo Pajuoja [Helena Teljamo]. Toiminnantarkastajina jatkavat Ville Vaulaste ja Timo Pajarinen, [varalla Raimo Kinnunen ja Tauno Kurronen]. Kunniajäseniksi kutsuttiin Liisa Hirsi, Kerttu Wilska-Huhtinen, Liisa Tapaninen ja Else Kalske. Kunniajäsenet täyttävät 100 vuotta 2022.

Pelaako tekniikka? Toivo Hartikainen vasemmalla, Pekka Ainali ja Arto Mikkonen tutkivat.

 

Teksti Toivo Hartikainen

Kuvat Paavo Mikkonen