Arto Mikkonen jatkaa piirin puheenjohtajana vuonna 2020

Arto Mikkonen jatkaa piirin puheenjohtajana vuonna 2020

Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin vuosikokous pidettiin Haminassa Wanhan Veteraanin perinnetilassa 6.3.2020. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus, vahvistettiin tilikertomus ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Toiminta jatkuu entiseen tapaan veteraanien, puolisoiden ja leskien tukitoimia palvellen. Tapahtumat noudattavat pitkälle aikaisempia vuosia noudattaen. Tärkeimpiä tapahtumia ovat sotiemme veteraanien kirkkopäivät Kouvolassa, Haminassa, Kotkassa ja Karhulassa. Paikalliset yhdistykset ja kerhot järjestävät myös hengellisiä tilaisuuksia. Hengellinen perheilta järjestetään Elimäellä yhdessä reserviläispiirien kanssa yhdessä.

Vuoden kohokohta on jälleen kerran Kymenlaakson Opistolla järjestettävä virkistyspäivä 14.8.2020. Virkistyspäivän ohjelmaan kuuluu mm Pohjois-Kymen Sotilaspoikakuoron konsertti sekä erilaisia kilpailuja ja ruokailu.

Puolustusvoimat antaa edellisvuosien tapaan tukea järjestämällä rosvopaistitilaisuuden 14.8.2020 Vekaranjärvellä sekä joululounaat Haminassa ja Utissa. Tapahtumien järjestelyihin ja veteraanikeräyksiin saadaan toimitsija tukea.

Piirin puheenjohtajaksi valittiin Arto Mikkonen Kouvolasta. Hänellä alkoi 11. vuosi piirin puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi hallituksen kokouksessa valittiin Kai Holmberg Kotkasta. Muut hallituksen jäsenet ovat nyt kokouksessa vuosille 2020 – 2021 valitut Hannu Valjus [vara Kari Tiusanen] Karhula-Kymi, Reino Pietikäinen [Pertti Riihelä] Miehikkälä, Matti Leikkonen [Hannu Koski] Hamina-Vehkalahti/Virolahden kerho, Eila Kohopää [Juha Pesonen] Kouvola, Hannu Tähtinen [Kyösti Kakkonen] Kotka/Pyhtää-Ruotsinpyhtään kerho ja Maija-Leena Järviö [Satu Vallema Karhula-Kymi] Hamina-Vehkalahti. Jatkavat vuoden 2020 Vesa Kangasmäki [varalla Matti Sahala] Hamina, Timo Heikkilä [Matti Rantala] Iitti, Kai Holmberg [Jaakko Leppänen ] Kotka, Raimo Kinnunen [Antti Laherto] Kouvola, Arja Hinkkanen [Jaakko Nuppola] Kouvola. Edesmenneen Eila Forsströmin tilalle vuodeksi 2020 valittiin Helena Teljamo [Tuula Käkelä Iitti] Kouvola. Tilintarkastuksen suorittavat KPMG:n KHT Teija Sutinen ja Saija Laurila.

Puheenjohtaja Arto Mikkonen ja toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen valmistautuvat kokouksen alkuun.
Piirihallitus kuvassa istumassa vasemmalta varajäsen Jaakko Leppänen, Raimo Kinnunen, Maija-Leena Järviö, Hannu Valjus, Hannu Tähtinen ja Eila Kohopää. Takana vasemmalta Vesa Kangasmäki, piirin toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen, Timo Heikkilä, Juha Pesonen, Helena Teljamo, Arja Hinkkanen, Arto Mikkonen, Matti Leikkonen, Eero Mattila ja Reino Pietikäinen.
Piirin tj Toivo Hartikaisen vas. ja pj Arto Mikkosen välissä huomionosoituksen saaneet: Kari Tiusanen ansioristi, Erkki Kapiainen ja Sirkka Kakko kultainen ansioristi ja Kim Jokela liiton ansiomitali.
Jaakko Leppäselle luovutettiin Raimo Kinnusen lahjoittamat palkeet pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta työstä veteraanien hyväksi. Vas. Jaakko Leppänen, piirin tj Toivo Hartikainen ja pj Arto Mikkonen.

Piirin sosiaalineuvojana jatkaa Eila Kohopää, hengellisen toimikunnan puheenjohtajana Juha Pesonen ja jäseninä yhdistysten hengellisestä työstä vastaavat sekä perinnetyön vastaavana Eero Mattila. Asuntojen korjausneuvontaa saa rakennusmestari Pekka Hulkkoselta.

Kokouksessa piirin perinnevastaava Eero Mattila esitteli perinnetyön valmistelutoimia.

Teksti Toivo Hartikainen

Kuvat Matti Sahala

Miehikkälän sotaveteraanien vuosikokous

Miehikkälän sotaveteraaneilla vuosikokous

Miehikkälän Sotaveteraanit ry kokoontui 5. päivänä helmikuuta vuosikokoukseensa. Yhdistyksellä alkoi 53. toimintavuosi.

Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen kertoi kokousväelle Sotaveteraaniliiton ja Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin kuulumisia. Viime vuoden erittäin merkittävänä saavutuksena Hartikainen mainitsi 1.11.2019 voimaan tulleen rintamaveteraanien kotiin tuotavista palveluista annetun lain muutoksen. Se takaa vihdoin kaikille rintamaveteraaneille kaikki heidän tarvitsemansa kotona asumista tulevat palvelut maksutta.

– Vielä on kuitenkin tehtävää. Rintamalisää on tavoitteena saada korotettua. Myös veteraanien puolisoiden ja leskien asema vaatii veteraaniliitoilta tulevaisuudessa edunvalvontaa. Sotaveteraanipiireillä ja -yhdistyksillä on puolisoille ja leskille avustuksia, mutta ne ovat riittämättömiä, Hartikainen toteaa.

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2020 yhdistyksen puheenjohtajaksi Reino Pietikäisen. Pietikäisellä alkoi yhdistyksen johdossa jo 15. vuosi. Hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa). Hallituksen muodostavat vuonna 2020 seuraavat henkilöt: Hannele Jääskeläinen (Armi Oinonen), Juhani Jääskeläinen (Raimo Takala), Seija Koskimies (Esko Takala), Seppo Kimmo (Heikki Rongas), Terttu Ravi (Lasse Kivelä), Martti Käyhty (Heimo Takajärvelä), Pertti Riihelä (Virpi Pietikäinen) ja Ari Vainio (Seppo Pekkola). Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Armi Oinonen.

Miehikkälän Sotaveteraanit ry:n hallitus vuonna 2020: Takarivissä vas. Juhani Jääskeläinen, Ari Vainio, Heimo Takajärvelä (varajäsen), Pertti Riihelä ja Seija Koskimies. Istumassa vas. Hannele Jääskeläinen, puheenjohtaja Reino Pietikäinen ja Terttu Ravi. Kuvasta puuttuvat Seppo Kimmo ja Martti Käyhty. Kuva: Armi Oinonen

Vuoden 2019 lopussa yhdistyksessä oli 112 jäsentä. Heistä rintamatunnuksen omaavia veteraaneja oli 9, leskiä 22 sekä kannattavia jäseniä 81 henkilöä. Yhdistys jatkaa toimintaansa edelleen itsenäisenä yhdistyksenä, joita Kymenlaaksossa on Miehikkälän lisäksi vielä viisi.

ARMI OINONEN

Piirin tapahtumakalenteri 2020

Tammikuu 2020:                                                               

16.01.2020, Piirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivä. Liitto/Vantaa

17.01.2020, Toimintalomakkeet piiriin. Yhdistykset

30.01.2020 klo 10.00, Piirin työvaliokunnan [TVK] kokous. Keltakangas, ABC-asema

 

Helmikuu 2020:

05.02.2020 klo 10.00, Miehikkälän Sotaveteraanit ry vuosikokous. Hartikainen

05.02.2020 klo 13.00, Virolahden Sotaveteraanikerhon tilaisuus. Hartikainen

06.02.2020 klo 09.00, Piirihallituksen kokous. Keltakangas, ABC-asema

12.02.2020 klo 10.00, Karhulan – Kymin Sotaveteraanit ry vuosikokous, srk-keskus. Mikkonen

12.02.2020 klo 15.00, Haminan – Vehkalahden Sotaveteraanit ry vuosikokous, vetkoti. Hartikainen

13.02.2020 klo 09.00, Veteraanikeräys, piiripäälliköiden neuvottelutilaisuus. Helsinki/Pääesikunta

14.02.2020, Karjalan prikaatin valatilaisuus. Vekaranjärvi

14.02.2020 klo 13.00, Iitin Sotaveteraanit ry vuosikokous, seurakuntakeskus Kausala. Mikkonen

.02.2020 ?, Sosiaalineuvojien neuvottelupäivä. Liitto/Helsinki

.02.2020 ?, Veteraaniasiain koulutustilaisuus Kymenlaakso/Etelä Karjala. Avoin

20.02.2020 ilta, Aluetoimiston konsertti. Kouvola/Kuusankoski

26.02.2020 klo 14.00, Kotkan Sotaveteraanit ry vuosikokous, srk-keskus. Hartikainen

 

Maaliskuu 2020:

5.03.2020 klo 15.00, Kouvolan Sotaveteraanit ry kevätkokous, Tuulensuoja. Mikkonen/Hartikainen

06.03.2020 klo 10.00, Piirin vuosikokous, kahvit klo 09.30, kokous klo 10.00. Wanha Veteraani Hamina

06.03.2020 n. klo 12, Piirihallituksen kokous. Wanha Veteraani Hamina

07.03.2020, 54. Sotaveteraaniviikon avaustilaisuus. Liitto

11.03.2020, Etelä-Suomen Perinnetyötoimikunnan kokous. Wanha Veteraani Hamina

13.03.2020, Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet paikkakunnittain

15.03.2020, 52. Sotaveteraaniviikon päätöstilaisuus. Liitto

 

Huhtikuu 2020:

01.04.2020, RUK:n vuosipäivä. Hamina

02.04.2020 klo 17.30, Veteraanikeräys Kouvola [80 kerääjää]. Karjalan prikaati

06.04.2020 klo 09.00, Piirin hengellisen toimikunnan kokous. Hamina

06.04.2020 klo 18.00, Res – SV hengellisen toimikunnan kokous RU-piiritoimisto. RU-piiri

07.04.2020 klo 17.30, Inkeroinen [yhteensä 50 kerääjää]. Karjalan prikaati

07.04.2020 klo 17.30, Veteraanikeräys Kouvola [80 kerääjää]. Karjalan Prikaati

Kurssin alkaessa, Veteraanikeräys Haminassa. RUK

23. – 24.04.2020, Sotaveteraaniliiton hengellisen työn virikepäivät. Turku

27.04.2020, Kansallinen veteraanipäivä. Juhlat paikkakunnittain. Pääjuhla Tampereella

30.04.2020 klo 10.00, Piirin työvaliokunnan, [TVK] kokous. Keltakangas, ABC-asema

 

Toukokuu 2020:

07.05.2020, Liiton valtuuston kokous. Liitto

08.05.2020, Karjalan prikaatin vuosipäivä. Karjalan prikaati

11.05.2020 klo 12.00 ?, Kymsoten ja yhdistysten välinen neuvottelu. Paikka avoin

13.05.2020 klo 10.00, Piirihallituksen kokous. Keltakangas, ABC-asema

15.05.2020 klo 10.00, Sotiemme veteraanien kirkkopäivä. Kouvolan keskuskirkko

17.05.2020, Kaatuneiden muistopäivän tilaisuudet. Yhdistyksittäin/Seurakunnat

 

Kesäkuu 2020:

01. – 02.2020, Sotaveteraaniliiton liittokokous. Liitto/Helsinki

09.06.2020 klo 17.30, Hengellinen perheilta. Elimäki srk-keskus

12.06.2020, PV:n kesäkiertue. Kouvola Kasarminmäki

26.06. – 28.06.2020, Salpavaellus. Miehikkälä ja Virolahti

 

Heinäkuu 2020:

Yhdistysten omat retket, yhdistykset ilmoittavat

 

Elokuu 2020:

3. – 08.08.2020, Hamina Tattoo tapahtuma. Hamina

3. – 13.08.2020, Veteraanikeräys piiripäälliköiden neuvottelutilaisuus Oulussa. Veteraanivastuu

14.08.2020 klo 09.00, Piirin virkistyspäivä. Kouvola/Kymenlaakson Opisto

20.08.2020 klo 17.30, Veteraanikeräys Kouvola [80 miestä]. Karjalan prikaati

27.08.2020 klo 10.00, Piirin työvaliokunnan kokous [TVK]. ABC-asema Keltakangas

27.08.2020 klo 17.30, Veteraanikeräys Kouvola [80 miestä]. Karjalan prikaati

 

Syyskuu 2020:

9. – 10.09.2020 ?, Piirien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien sekä sosiaalineuvojien neuvottelupäivät. Liitto / Gustavelund

14.09.2020 klo 18.00, Res – SV hengellisen toimikunnan kokous.  ABC-Keltakangas

20.09.2020, Rauhankävely. Kotka/Kouvola?

 

Lokakuu 2020:

01.10.2020 klo 18.00, Sota-ajan laulujen lauluilta. Kuusankoski srk

02.10.2020 klo 09.00, Piirin neuvottelupäivä Puhjonranta. Kouvola/Puhjonranta

18.10.2020, Sotien veteraanien ja muiden yhteistyökumppaneiden kirkkopäivä. Kotkan kirkko

29.10.2020, Sotaveteraaniliiton valtuuston kokous. Helsinki

xx.10. – xx.11.2020, RUK:n veteraanikeräys Haminassa kurssin alkaessa. RUK

 

Marraskuu 2020:             

01.11.2020, Sotiemme veteraanien kirkkopäivä. Hamina

09.11.2020 klo 09.00, Piirin hengellisen toimikunnan kokous. Karhula

12.11.2020 klo 10.00, Piirin työvaliokunnan [TVK] kokous.Keltakangas, ABC-asema

12.11.2020 klo 15.00, Kouvolan Sotaveteraanien syyskokous. Mikkonen/Hartikainen

22.11.2020, Karhulan-Kymin sotien veteraanien kirkkopäivä. Kymin kirkko

30.11.2020 ilta, Talvisodan alkamisen muistotilaisuus Maria – Sali, Kouvola srk. Kouvola

Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet paikkakunnittain.

 

Joulukuu 2020:

03.12.2020 klo 10.00, Piirihallituksen kokous. Paikka avoin

06.12.2020, Itsenäisyyspäivän tilaisuudet. Paikkakunnittain

.12.2020 ?, Veteraanien joululounas Haminassa. RUK/Hamina

11.12.2020, Veteraanien joululounas Kouvolassa. KARPR/Utti

 

Huom! Veteraanilounaitten ja keräysten osalta saattaa tulla muutoksia.

Tapahtumakalenteri Word-tiedostona: Kalenteri 2020

Kouvolan Sotaveteraanien syyskokous 14.11.2019

Kouvolan Sotaveteraanien syyskokous 14.11.2019 pidettiin Kouvolassa Tuulensuojan tilassa. Syyskokous aloitettiin Pohjois-Kymen Sotilaspoikien kuoron esittämillä ”Kaikukoon nyt laulu…” ja ”Suomi on hyvä maa” lauluilla.

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Marjatta Nykänen. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Nämä hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Henkilövalinnoissa puheenjohtajana jatkaa Arto Mikkonen. Hänellä alkaa 15. toimintavuosi yhdistyksen johdossa.

Erovuoroisten tilalle valittiin vuosiksi 2020 – 2021 Kari Korkalainen [varalla Erkki Halonen], Antero Korhonen [Pentti Kivi] ja Marja-Leena Palmumaa [Sirkka Kakko]. Edesmenneen Onni Sarilammen tilalle vuodeksi 2020 valittiin Arja Hinkkanen [Toivo Hartikainen] ja Eila Forsströmin tilalle valittiin Reijo Pajuoja [Helena Teljamo]. Hallituksessa jatkavat vuoden 2021 Kaarlo Kantokari [Pekka Jokinen], Jaakko Nuppola [Kalevi Räty]. Hallituksen kokoonpano pieneni yhdellä jäsenellä.

Toiminnantarkastajina jatkavat Ville Vaulaste ja Timo Pajarinen, varalla Raimo Kinnunen ja Tauno Kurronen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 11.12.2019 varapuheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2020 Kaarlo Kantokari. Toiminnanjohtajana jatkaa Toivo Hartikainen. Eri toimikuntien vastuuhenkilöinä toimivat:

Hengellinen toiminta Helinä Hartikainen

Tuulensuojatoimikunta ja kuorotoiminta Jaakko Nuppola

Majan ohjelmatoimikunta Kaarlo Kantokari

Naistoimikunta Marja-Leena Palmumaa

Seppeletoimikunta Erkki Halonen

Anjalankosken Sotaveteraanikerho Reijo Pajuoja

Elimäen Sotaveteraanikerho Arja Hinkkanen

Inkeroisten – Anjalan Sotaveteraanikerho Pentti Kivi

Jaalan Sotaveteraanikerho Arja Hinkkanen

Kuusankosken Sotaveteraanikerho Antti Jokinen

Valkealan Sotaveteraanikerho Antero Korhonen

 

Teksti: Toivo Hartikainen

Kuva: Pertti ”Roope” Nieminen

Arkistokuva, puheenjohtaja Arto Mikkonen,

Piirin tapahtumakalenteri 2019

Piirin tapahtumakalenteri vuonna 2019:

Tammikuu 2019:

16.01.2019 Toimintalomakkeet piiriin, Yhdistykset

17.01.2019 Piirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivä, Liitto/Vantaa

24.01.2019 klo 10.00 Piirin työvaliokunnan ( TVK ) kokous Keltakangas, ABC-asema

30.01.2019 Veteraanikeräys, piiripäälliköiden neuvottelutilaisuus Helsinki

31.01.2019 klo 13.00 Kymsoten kokous Kouvolassa, Kymsote

Helmikuu 2019:

05.02.2019 klo 09.00 Piirihallituksen kokous Keltakangas, ABC-asema

06.02.2019 klo 10.00 Miehikkälän Sotaveteraanit ry vuosikokous, Mikkonen

06.02.2019 klo 13.00 Virolahden Sotaveteraanikerhon tilaisuus, Mikkonen

08.02.2019 klo 14.00 Iitin Sotaveteraanit ry vuosikokous, seurakuntakeskus Kausala Hartikainen

13.02.2019 klo 10.00 Karhulan – Kymin Sotaveteraanit ry vuosikokous, srk-keskus Hartikainen

13.02.2019 klo 15.00 Haminan – Vehkalahden Sotaveteraanit ry vuosikokous, vetkoti Mikkonen

14.02.2019 Sosiaalineuvojien neuvottelupäivä, Liitto/Helsinki

18.02.2019 klo 09 – 15.00 Veteraaniasiain koulutustilaisuus, Kymenlaakso/Etelä Karjala Kouvolatalo/Liitto ym,

20.02.2019 ilta Aluetoimiston konsertti, Kouvola/Kuusankoski

21.02.2019 klo 15.00 Kouvolan Sotaveteraanit ry vuosikokous, Tuulensuoja Mikkonen/Hartikainen

27.02.2019 klo 14.00 Kotkan Sotaveteraanit ry vuosikokous, srk-keskus Hartikainen

Maaliskuu 2019:

01.03.2019 klo 10.00 Piirin vuosikokous, kahvit klo 09.30 Srk-Keskus, Kausala

01.03.2019 n. klo 12 Piirihallituksen kokous Srk-Keskus, Kausala

06.03.2019 Perinneseminaari, Kouvola-talo

09.03.2019 53. Sotaveteraaniviikon avaustilaisuus, Joensuu /Liitto

13.03.2019 Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet, Paikkakunnittain

17.03.2019 52. Sotaveteraaniviikon päätöstilaisuus, Espoo/Liitto

30.03.2019 klo 12.00 Myllykosken seuratalo

Huhtikuu 2019:

08.04.2019 klo 09.00 Piirin hengellisen toimikunnan kokous, Kotka/Ristiniemen kurssikeskus

11.04.2019 klo 17.30 Veteraanikeräys Kouvola (80 kerääjää), Karjalan prikaati

11. – 12.04.2019 Sotaveteraaniliiton hengellisentyön virikepäivät, Kouvola/Puhjonranta

17.04.2019 klo 17.30 Veteraanikeräys Kouvola(80 kerääjää), Karjalan Prikaati

25.04.2019 ilta Veteraanikeräys Kotka (70 kerääjää), RUK

Kurssin alkaessa ilta RUK:n järjestämä veteraanikeräys Haminassa, RUK

25.04.2019 klo 10.00 Piirin työvaliokunnan, ( TVK ) kokous Keltakangas, ABC-asema

27.04.2019 Kansallinen veteraanipäivä. Juhlat paikkakunnittain. Pääjuhla Kuopiossa

Toukokuu 2019:

08.05.2019 Liiton valtuuston kokous, Liitto

09.05.2019 klo 10 Piirihallituksen kokous Keltakangas, ABC-asema

17.05.2019 klo 10 Sotiemme veteraanien kirkkopäivä, Kuusankosken kirkko

19.05.2019 Kaatuneiden muistopäivän tilaisuudet Yhdistyksittäin/Seurakunnat

20.05.2019 klo 12.00 Kymsoten ja yhdistysten välinen neuvottelu, ABC-asema Keltakangas

Kesäkuu 2019:

01.06.2019 ”Törni”-näyttely avautuu Wanhan Veteraanin tiloissa, Rauhanturvaajat/Hamina

11.06.2019 klo 17.30 Hengellinen perheilta, Myllykoski/srk-koti

28.06. – 30.06.2019 Salpavaellus, Miehikkälä ja Virolahti

Heinäkuu 2019:

Yhdistysten omat retket, yhdistykset ilmoittavat

Elokuu 2019:

13. – 15.08.2019 Veteraanikeräys piiripäälliköiden neuvottelutilaisuus, Jyväskylä Veteraanivastuu

14.08.2019 Rosvopaistitapahtuma Vekaranjärvellä, Kalevi Rönqvist

16.08.2019 Piirin virkistyspäivä, Kouvola/Kymenlaakson Opisto

27.08.2019 klo 17.30 Inkeroinen (yhteensä 50 kerääjää), Karjalan prikaati

28.08.2019 klo 17.30 Veteraanikeräys Kouvola (100 miestä), Karjalan prikaati

29.08.2019 klo 10.00 Piirin työvaliokunnan kokous (TVK), ABC-asema Keltakangas

Syyskuu 2019:

04. – 05.09.2019 Piirien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien sekä sosiaali-

neuvojien neuvottelupäivät, Liitto / Gustavelund

22.09.2019 Rauhankävely? Kouvola/Kotka?

Lokakuu 2019:

03.10.2019 klo 18.00 Sota-ajan laulujen lauluilta, Kuusankoski srk

04.10.2019 klo 09.00 Piirin neuvottelupäivä Puhjonranta/ABC-asema? Kouvola/Puhjonranta

xx.10. – xx.11.2019 RUK:n veteraanikeräys Haminassa kurssin alkaessa, RUK

30.10.2019 Liiton valtuuston kokous, liitto

Marraskuu 2019:

03.11.2019 Sotiemme veteraanien kirkkopäivä, Hamina

11.11.2019 klo 09.00 Piirin hengellisentoimikunnan kokous, Kouvola

14.11.2019 klo 10.00 Piirin työvaliokunnan (TVK) kokous, ABC-asema Keltakangas, ABC-asema

14.11.2019 klo 15.00 Kouvolan Sotaveteraanien syyskokous, Mikkonen/Hartikainen

22.11.2019 klo 10.00 Piirihallituksen kokous Viljamaa?

30.11.2019 ilta Talvisodan alkamisen muistotilaisuus Maria – Sali, Kouvola srk Kouvola

Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet, Paikkakunnittain

Joulukuu 2019:

03.12.2019 Kadettipiirin järjestämä tilaisuus oppilaille Kouvolassa, Kadettipiiri

06.12.2019 Itsenäisyyspäivän tilaisuudet, Paikkakunnittain

12.12.2019 Veteraanien joululounas Haminassa, RUK/Hamina

13.12.2019 Veteraanien joululounas Kouvolassa, KarPr/Utti

Huom! Veteraanilounaitten ja keräysten osalta saattaa tulla tarkennuksia.

Tapahtumakalenteri 2019 Word-tiedostona