Miehikkälän sotaveteraanien vuosikokous

Miehikkälän sotaveteraaneilla vuosikokous

Miehikkälän Sotaveteraanit ry kokoontui 5. päivänä helmikuuta vuosikokoukseensa. Yhdistyksellä alkoi 53. toimintavuosi.

Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Toivo Hartikainen kertoi kokousväelle Sotaveteraaniliiton ja Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin kuulumisia. Viime vuoden erittäin merkittävänä saavutuksena Hartikainen mainitsi 1.11.2019 voimaan tulleen rintamaveteraanien kotiin tuotavista palveluista annetun lain muutoksen. Se takaa vihdoin kaikille rintamaveteraaneille kaikki heidän tarvitsemansa kotona asumista tulevat palvelut maksutta.

– Vielä on kuitenkin tehtävää. Rintamalisää on tavoitteena saada korotettua. Myös veteraanien puolisoiden ja leskien asema vaatii veteraaniliitoilta tulevaisuudessa edunvalvontaa. Sotaveteraanipiireillä ja -yhdistyksillä on puolisoille ja leskille avustuksia, mutta ne ovat riittämättömiä, Hartikainen toteaa.

Vuosikokous valitsi vuodeksi 2020 yhdistyksen puheenjohtajaksi Reino Pietikäisen. Pietikäisellä alkoi yhdistyksen johdossa jo 15. vuosi. Hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa). Hallituksen muodostavat vuonna 2020 seuraavat henkilöt: Hannele Jääskeläinen (Armi Oinonen), Juhani Jääskeläinen (Raimo Takala), Seija Koskimies (Esko Takala), Seppo Kimmo (Heikki Rongas), Terttu Ravi (Lasse Kivelä), Martti Käyhty (Heimo Takajärvelä), Pertti Riihelä (Virpi Pietikäinen) ja Ari Vainio (Seppo Pekkola). Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Armi Oinonen.

Miehikkälän Sotaveteraanit ry:n hallitus vuonna 2020: Takarivissä vas. Juhani Jääskeläinen, Ari Vainio, Heimo Takajärvelä (varajäsen), Pertti Riihelä ja Seija Koskimies. Istumassa vas. Hannele Jääskeläinen, puheenjohtaja Reino Pietikäinen ja Terttu Ravi. Kuvasta puuttuvat Seppo Kimmo ja Martti Käyhty. Kuva: Armi Oinonen

Vuoden 2019 lopussa yhdistyksessä oli 112 jäsentä. Heistä rintamatunnuksen omaavia veteraaneja oli 9, leskiä 22 sekä kannattavia jäseniä 81 henkilöä. Yhdistys jatkaa toimintaansa edelleen itsenäisenä yhdistyksenä, joita Kymenlaaksossa on Miehikkälän lisäksi vielä viisi.

ARMI OINONEN