Palkitsemisia Virolahdella

Virolahdella järjestettiin 3.3.2021 pienimuotoinen ja lämminhenkinen palkitsemistilaisuus kerhon jäsenille myönnettyjen huomionosoitusten johdosta.

Suomen Sotaveteraaniliitto myönsi tunnustukset veteraanikerhon kannatusjäsenille kiitoksena ja tunnustuksena merkittävästä työstä veteraanien hyväksi. Veteraanitunnuksen omaavien veteraanien keski-ikä on noin 95 vuotta, joten hallinto ja käytännön veteraanityö on ollut jo useita vuosia kannatusjäsenten vastuulla.

Sotaveteraaniliiton kultaisen ansioristin saivat Hannu Koski ja Matti Leikkonen sekä ansioristin Timo Alo ja Matti Värri. Ansioristit luovutti Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto Mikkonen.

Kuvassa vasemmalta: Kymenlaakson Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arto Mikkonen, Hannu Koski, Matti Leikkonen, Timo Alo ja Matti Värri.

Nykyisen muotoinen veteraanityö päättyy muutaman vuoden kuluttua ja siirrytään perinneaikaan. Parhaillaan on työn alla Etelä-Kymenlaaksoon perinneyhdistyksen perustaminen. Perinneyhdistykset liittyvät aluksi Suomen Sotaveteraaniliittoon ja sen jälkeen Tammenlehvän Perinneliittoon, kun se pystyy hoitamaan tarvittavat tehtävät. Virolahdelle perustetaan Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistyksen alaosasto, joka tulee huolehtimaan perinnetyön ohella edelleen sotaveteraanien sekä heidän puolisoitten ja leskien henkisestä, fyysisestä ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Teksti Matti Leikkonen

Kuva Eila Leikkonen